Đảng ủy VNSTEEL: Tổng kết công tác năm 2021 và kết quả 15 năm thực hiện NQTW 5 khóa X

Chiều ngày 28/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tổ chức hội nghị lần thứ VIII tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Tại 2 điểm cầu: Trụ sở chính Tổng công ty, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu đã nghe bà Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Bà Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty trình bày tóm tắt báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, song Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc VNSTEEL đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy VNSTEEL đã ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác quản lý và sử dụng đất của Tổng công ty và các đơn vị”; Nghị quyết về “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư, tái cơ cấu của Tổng công ty” để lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý sử dụng đất hiệu quả, việc thực hiện các dự án đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật và Nghị quyết về “Thực hiện chuyển đổi số tại VNSTEEL và đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn hệ thống góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị.

Đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tận dụng được cơ hội thị trường.

Theo như báo cáo, hoạt động sản xuất kinh doanh của VNSTEEL và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, tiếp tục có hiệu quả. Đặc biệt, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 890 tỷ đồng, bằng 223% kế hoạch.

Với kết quả đó năm 2021 là năm thứ 8 liên tục VNSTEEL sản xuất kinh doanh có hiệu quả, số đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ giảm đi rõ rệt so với những năm gần đây; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động (thu nhập năm 2021 của người lao động tăng 17%), hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; tích cực ủng hộ Chính phủ, địa phương và quan tâm, hỗ trợ cán bộ, người lao động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 Đ/c Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày 02 báo cáo tại hội nghị
 Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày 02 báo cáo tại hội nghị

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng ủy VNSTEEL đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện đổi mới ngay từ việc đề ra quy chế, quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình công tác với chủ trương, giải pháp cụ thể, linh hoạt, đồng bộ; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý thống nhất từ Tổng công ty đến đơn vị.

Nhờ vậy, hoạt động của VNSTEEL trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng: VNSTEEL là Tổng công ty 91 đầu tiên hoàn thành cổ phần hóa; sản xuất kinh doanh ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, nội bộ đoàn kết, thống nhất, tạo niềm tin với cán bộ, Đảng viên và người lao động về sự phát triển của Tổng công ty.

Quang cảnh hội nghị phía Bắc
Quang cảnh hội nghị phía Bắc

Vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng được thể hiện rõ nét hơn thông qua việc xác định thời điểm cần thiết để ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng uỷ VNSTEEL khi ban hành đều kịp thời, sát với tình hình thực tiễn nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm qua.

 Quang cảnh hội nghị phía Nam
 Quang cảnh hội nghị phía Nam

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Phúc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, ông Phúc đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Tổng công ty cần bám sát 11 nhóm giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy VNSTEEL để cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong tâm sau: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng đảm bảo hiệu quả hơn, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, tăng khả năng cạnh tranh, chú trọng phát triển thị trường cho các dự án mới, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của VNSTEEL.

Nâng cao chất lượng công tác quản trị, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn 2-Tisco, Dự án Công ty VTM; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch nhằm nâng cao năng lực sản xuất, khả năng canh tranh của Tổng công ty. Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn của VNSTEEL tại các đơn vị theo kế hoạch đề ra. Phấn đấu hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ TCT biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2022
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ TCT biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2022

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã nghe thông báo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy VNSTEEL năm 2021 và quyết định công nhận chất lượng tổ chức Đảng năm 2021. Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ VNSTEEL đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2022.

Mạnh Hùng