Đẩy nhanh tiến độ gia hạn thực hiện Dự án phát triển lưới điện Hà Nội và TP.HCM vay vốn ADB

Chiều ngày 27/9, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã tiếp và làm việc với phái đoàn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhằm cập nhật tiến độ trình gia hạn thời gian thực hiện, thời gian giải ngân Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vay vốn ADB.
tiến độ dự án ADB
Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp và làm việc với phái đoàn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; về phía phái đoàn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia; ông Keiju Mitsuhashi, Phó Giám đốc Quốc gia; các cán bộ Phòng Quản lý Dự án và Văn phòng ADB.

Dự án "Phát triển lưới điện Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Dự án) sử dụng vốn vay của ADB và AIF (Quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án tại Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 và phê duyệt điều chỉnh, bồ sung danh mục tại Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2014.

Ngày 07 tháng 11 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thực hiện ủy quyền của Chính phủ Việt Nam) ký Hiệp định vay vốn với ADB khoản vay là 272,7 triệu USD, trong đó Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) được phân bổ số tiền là 117,72 triệu USD và Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được phân bổ số tiền là 154,98 triệu USD. Hiệp định khoản vay có hiệu lực từ ngày 06 tháng 02 năm 2015 và đóng vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

thứ trưởng An

Tiến độ thủ tục gia hạn thực hiện và giải ngân Dự án

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, EVN có Văn bản số 7465/EVN-QHQT trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án để làm cơ sở triển khai thủ tục gia hạn Hiệp định vay vốn ADB, AIF cho Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương có Văn bản số 9341/TTr-BCT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10519/VPCP-QHQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tỏ chức thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Sau khi lấy ý kiến thẩm định của các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2354/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27 tháng 4 năm 2021 gửi Bộ Công Thương thông báo về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Theo đó, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2020/NĐCP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (Nghị định số 56/2020/NĐ-CP), Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến thẩm định của các Bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ Dự án.

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, ADB có Thư đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xác nhận bằng văn bản về đề xuất gia hạn các khoản vay số 3161 và 8286-VIE.

Bộ Công Thương đã có Thư số 01/MOIT-EREA ngày 25 tháng 5 năm 2021 phúc đáp ADB và ban hành Văn bản số 3505/BCT-ĐL ngày 16 tháng 6 năm 2021 đề nghị Bộ Tài chính có Thư gửi ADB về việc gia hạn các khoản vay.

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài chính có Thư cập nhật tình hình và đề nghị ADB chưa đóng các khoản vay để phía Việt Nam hoàn thành các thủ tục nội bộ, làm cơ sở để ADB xem xét chấp thuận việc gia hạn thời hạn các khoản vay.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành để thay thế Nghị định 36/2020/NĐCP, làm cơ sở pháp lý đối với việc quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

phái đoàn ADB

Ngày 01 tháng 3 năm 2022, ADB có Thư gửi EVNHANOI và EVNHCMC thông báo đồng ý nguyên tắc về việc gia hạn thời hạn các khoản vay thêm 03 năm, từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 nếu ADB nhận được đề nghị chính thức từ Chính phủ Việt Nam.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, EVN có Văn bản số 2169/EVN-QHQT báo cáo và đề nghị Bộ Công Thương xem xét tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện và thời gian giải ngân Dự án.

Sau khi nghiên cứu đề xuất của EVN, Bộ Công Thương có Văn bản số 3007/BCT-DL ngày 01 tháng 6 năm 2022 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện và thời gian giải ngân Dự án. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3972/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 lấy ý kiến của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8465/BTC-QLN ngày 24 tháng 8 năm 2022, ngày 15 tháng 9 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 6547/BKHĐT-GSTĐĐT trình Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện và thời gian giải ngân Dự án.

Đối với nguồn vốn dư dự kiến của Dự án, EVN đã đề xuất ADB xem xét cho phép sử dụng để triển khai các dự án mới trong thời gian tới.

Mục tiêu của Dự án "Phát triển lưới điện Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh" nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn cung cấp điện và giảm quá tải của hệ thống truyền tải 220/110kV; Giảm tổn thất điện áp, nâng cao chất lượng điện năng; Tăng cường liên kết trong hệ thống điện nhằm nâng cao độ tin cậy, an toàn, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện tại hai thành phố; Đồng thời, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải tại hai thành phố.

Hoàng Phương