Điện Biên: Bước chuyển mình sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, nhằm đánh giá toàn diện về kết quả, những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới.

Tỉnh Điện Biên có 116 xã tham gia xây dựng NTM, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới rất thấp bình quân chỉ đạt 1,4 tiêu chí/xã (năm 2011). Các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, phân bố dân cư không đồng đều… Tình trạng buôn bán ma túy, dân di cư tự do còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương, qua đó một phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả trong quá trình tổ chức, triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Núa Ngam,  huyện Điện Biên  dọn dẹp vệ sinh môi trường

Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, tỉnh Điện Biên đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân. Xây dựng NTM trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp, nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện và là định hướng quan trọng trong việc phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm, các điều kiên về y tế, giáo dục văn hoá đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên…

Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng ở nông thôn cơ bản hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, tổng số công trình thủy lợi được cải tạo, nâng cấp, xây mới là 112 công trình; 86,96km kênh mương nội đồng đã được kiên cố hóa. Diện tích trồng trọt đã được tưới tiêu đạt 109.352,52 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản được cấp thoát nước 1.854.31 ha. Kinh tế nông thôn cơ bản phát triển đa dạng, các vùng sản xuất chuyên canh ngày càng hình thành nhiều, tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, đến hết ngày 30/6/2019, tỉnh Điện Biên đã công nhận 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 18 xã đạt chuẩn và 4 xã cơ bản đạt chuẩn) vượt chỉ tiêu 15 xã do Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo mục tiêu, tỉnh Điện Biên phấn đấu đến hết năm 2020 có 35 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 1 – 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.