Điện Biên: Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại biên giới

Điện Biên có 360km đường biên giới giáp với hai tỉnh Phoong Sa Ly và Luangprabangnước CHDCND Lào, với các cửa khẩu, lối mở như: cửa khẩu quốc tế Tây Trang, cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc (giáp với Lào) đây là tiềm năng để Điện Biên phát triển thương mại biên giới.

Thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 1245/KH-UBND, Triển khai Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đã tích cực kiến nghị đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động thương mại biên giới, có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng thương mại.

Điện Biên
Cửa khẩu quốc tế Tây Trang

Hiện nay tại khu vực cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc - Na Son thuộc địa phận bản Noong É, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã có nhà đầu tư quan tâm, xin được đầu tư dự án hệ thống logistic tại đây phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản số 2866/UBND-KT ngày 08/9/2022, về việc triển khai thực hiện các thủ tục nghiên cứu, lập đề xuất dự án Hệ thống logistics tại khu cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc.

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên và sở công thương các tỉnh Bắc Lào đã kiến nghị Bộ Công Thương hai nước về Đề án xây dựng chợ biên giới thuộc Chương trình phát triển hạ tầng thương mại hai bên biên giới để triển khai đầu tư xây dựng cặp chợ cửa khẩu Tây Trang – Pang Hốc, cặp Chợ cửa khẩu Huổi Puốc – Na Son, cặp Chợ biên giới Si Pa Phìn – Huổi Lả.

Phía Việt Nam cũng đề nghị Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Lào tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền dành cho thương nhân Việt Nam được hưởng chính sách thuế theo quy định của của pháp luật ưu đãi đặc biệt từ việc cắt giảm thuế suất 0% cho các mặt hàng của hai nước theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào.

Điện Biên
Lãnh đạo Sở Công Thương Điện Biên và đại diện lãnh đạo sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Lào tại Hội nghị đánh giá kết quả 1 năm và bàn giải pháp triển khai thực hiện Biên bản hợp tác giữa Sở Công thương tỉnh Điện Biên với Sở Công thương 6 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021-2023.

Căn cứ vào Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào, cùng kiến nghị Chính quyền cấp tỉnh hai bên chỉ đạo lực lượng chức năng tại cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp hai bên và không thu thuế đối với hàng hóa của tỉnh Điện Biên và 06 tỉnh Bắc Lào tham dự Hội chợ khi làm thủ tục xuất/nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc, cửa khẩu Huổi Puốc-Na son. Hai bên tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hoạt động, thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên trong thời gian tới.

Hưng Nguyên