Đoàn Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với pháp luật về thương mại điện tử"

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, chiều 7/11, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương sẽ tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với pháp luật về thương mại điện tử”.

Thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027) và được sự đồng ý của Đảng ủy Bộ Công Thương, chiều ngày 7/11/2022, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương sẽ chủ trì tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử”. 

Chương trình có sự phối hợp với các đơn vị: Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý thị trường.

Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Việc Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức trong thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước là vô cùng cần thiết.

Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử” là hoạt động thiết thực, với mục tiêu gắn công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ với nhiệm vụ chuyên môn của ngành Công Thương và hướng đến chào mừng, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Diễn đàn sẽ có 4 nhóm nội dung chính do diễn giả là lãnh đạo, chuyên gia của các đơn vị thuộc Bộ trình bày và sự tham gia, trao đổi của khoảng 120 đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương và một số Đoàn viên các Bộ, ngành.

Thông qua các nhóm nội dung này, Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương về pháp luật thương mại điện tử, góp phần đưa quy định pháp luật vào đời sống thực tiễn; giúp đoàn viên hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm, quyền lợi và các kỹ năng, cách thức bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân và người thân khi tham gia các hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, góp phần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật và nhận thức về ý nghĩa, vai trò của ngày Pháp luật Việt Nam trong các đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương.

Thy Thảo