Doanh nghiệp Liên minh tái chế bao bì cam kết giảm thiểu rác thải nhựa

Liên minh tái chế bao bì (PRO Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Tài nguyên và Môi trường về giảm thiểu rác thải nhựa.

Ngày 13/9, Nestlé Việt Nam và các công ty thành viên của PRO Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua các hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải.

Sự hợp tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai bên cùng thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể và thiết thực nhằm hướng đến tầm nhìn “Vì một Việt Nam Xanh - Sạch - Đẹp”của PRO Việt Nam; bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên cho một Việt Nam phát triển bền vững của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Với vai trò là thành viên đồng sáng lập PRO Việt Nam, ông Ganesan Ampalavanar, Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ, các nguyên tắc kinh doanh của Nestlé Việt Nam dựa trên cơ sở tôn trọng người tiêu dùng, cộng đồng nơi Nestlé có các hoạt động kinh doanh và đặc biệt là tôn trọng môi trường sống. Theo đó, Nestlé Việt Nam luôn gắn các hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường với mong muốn góp phần Vì một Việt Nam Xanh - Sạch - Đẹp bằng sự hợp tác cởi mở với cộng đồng các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực, cơ quan chính phủ, giúp người tiêu dùng thay đổi thói quen và ứng xử với rác thải nhựa.

Biên bản ghi nhớ giữa Nestlé Việt Nam, LaVie và các công ty thành viên của PRO Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu, phân loại chất thải tại nguồn; hỗ trợ, tăng cường năng lực, hiệu quả của hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải; tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất, chủ sở hữu thương hiệu, nhà phân phối, bán lẻ hiện đại, truyền thống và nhà nhập khẩu trong việc quản lý rác thải sau tiêu dùng và tái chế; thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp tái chế và hỗ trợ các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường; truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải và nền kinh tế tuần hoàn. 

Cũng trong ngày 12/9, Tập đoàn Nestlé chính thức đưa vào hoạt động Viện Nghiên cứu khoa học bao bì Nestlé (Institute of Packaging Sciences) đặt tại Lausanne, Thụy Sỹ. Viện Nghiên cứu chuyên nghiên cứu phát triển các vật liệu bao bì bền vững cũng như phối hợp với các đối tác trong ngành đưa ra một loạt các đổi mới, bao gồm những vật liệu mới từ giấy cũng như những hợp chất phân hủy sinh học có thể tái chế được cho các thị trường.