Đóng điện đường dây 110 kV cấp điện cho Nhà máy cán thép Nghi Sơn

Khi được đóng điện, Đường dây 110 kV này sẽ đảm bảo cung cấp điện cho Nhà máy cán thép Nghi Sơn (thuộc Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn, trong Khu kinh tế Nghi Sơn).

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công đường dây 110 kV đấu nối từ TBA 220 kV Nghi Sơn đến TBA 110 kV Luyện Kim 1 (tỉnh Thanh Hóa).

Đường dây 110kV từ TBA 220kV Nghi Sơn đến TBA 110kV Luyện Kim 1, do EVNNPC làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản.

Quy mô dự án gồm xây dựng mới mạch kép từ TBA 220kV Nghi Sơn đến TBA 110kV Luyện Kim 1 với tổng chiều dài tuyến trên 7 km; hơn 30 vị móng cột sử dụng dây ACSR 330/43, cột thép hình mạ kẽm; Điểm đầu Pooc tích TBA 220kV Nghi Sơn; Điểm cuối Pooc tích TBA 110kV Luyện Kim 1. 

Đường dây này sẽ đảm bảo cung cấp điện cho Nhà máy cán thép Nghi Sơn (thuộc Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn, trong Khu kinh tế Nghi Sơn); đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới điện, nâng cao độ ổn định và độ tin cậy cung cấp điện cho huyện Tĩnh Gia nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Hoàng Anh