Dự án mới tăng hơn 66% so cùng kỳ, FDI 9 tháng vượt 20 tỷ USD

Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang cho thấy những dấu hiệu rất tích cực với số dự án mới; số vốn đăng ký; lượt dự án điều chỉnh đầu tư; giá trị vốn góp mua cổ phần đều tăng mạnh so cùng kỳ.

Báo cáo nhanh của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến 20/09/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt khoảng 15,91 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022.

đầu tư FDI
(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Hơn 14 tỷ USD đổ vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Đối với tình hình đăng ký đầu tư, tính đến 20/09/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) gần 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ, giảm 0,5 điểm phần trăm so với 8 tháng đầu năm. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, có 2.254 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 66,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 10,23 tỷ USD (tăng 43,6% so với cùng kỳ). Có 934 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 21,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 5,15 tỷ USD (giảm 37,3% so với cùng kỳ). Có 2.539 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 5,9% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,82 tỷ USD (tăng 47% so với cùng kỳ).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 14 tỷ USD, chiếm gần 69,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,94 tỷ USD, chiếm hơn 9,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 45% so với cùng kỳ. Các ngành tài chính ngân hàng; bán buôn, bán lẻ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,54 tỷ USD (gấp gần 63,8 lần) và gần 734 triệu USD (tăng 18,7%). Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 32,6%) và điều chỉnh vốn (chiếm 56,3%). Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 41,4%).

Xem thêm bài viết: "Hải Dương: Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư dự án gần 6.100 tỷ đồng" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

cơ cấu FDI
(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Singapore tiếp tục là nhà đầu tư FDI lớn nhất

 Trong 9 tháng đầu năm 2023, đã có 102 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3,98 tỷ USD, chiếm hơn 19,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 15,2% so với cùng kỳ 2022.

Trung Quốc đứng thứ hai với 2,92 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư, tăng 94,9% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,9 tỷ USD, chiếm hơn 14,3% tổng vốn đầu tư, tăng 51% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc),...

Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 21,2%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,7%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 28,5%).

đối tác FDI
(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Hà Nội là địa phương dẫn đầu về vốn FDI đăng ký

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 9 tháng đầu năm 2023. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,53 tỷ USD, chiếm gần 12,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,46 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Hải Phòng xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,21 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 82,4% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương,…

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (38,2%), số lượt dự án điều chỉnh (23%) và góp vốn mua cổ phần (66,3%).

Xem thêm bài viết: Apple chính thức đưa 11 nhà máy sản xuất đến Việt Nam trên Tạp chí Công Thương tại đây.

FDI địa phương
(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Xem thêm bài viết: Nắm quỹ đất lớn thứ 3 miền Nam, Sonadezi Châu Đức (SZC) hưởng lợi lớn khi dòng vốn FDI phục hồi trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Thu hút đầu tư FDI 9 tháng năm 2023 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI tiếp tục tăng so với cùng kỳ (2,2%) và so với 8 tháng đầu năm (0,5 điểm phần trăm). Các giải pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những tháng đầu năm đã mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

Tổng vốn đầu tư đăng ký mặc dù duy trì tuy giảm nhẹ so với 8 tháng (giảm 0,5 điểm phần trăm) song vẫn tăng so với cùng kỳ (tăng 7,7%).

Vốn đầu tư điều chỉnh tiếp tục có xu hướng cải thiện hơn theo từng tháng so với các tháng đầu năm. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng duy trì mức tăng so với cùng kỳ, khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam và tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu.

Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…) như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương…

Các nhà đầu tư đến từ Châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn như: Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc).

9 tháng, giải ngân hơn 15,9 tỷ vốn FDI

Tình hình thực hiện vốn FDI cũng chuyển biến khả quan. Tính tới 20/09/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng hơn 15,9 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 0,9 điểm phần trăm so với 8 tháng đầu năm.

Xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực FDI ước đạt gần 191,31 tỷ USD, giảm 8,9% so với cùng kỳ, chiếm 73,5% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 189,9 tỷ USD, giảm 8,9%, chiếm 72,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhìn chung, xuất khẩu của khu vực FDI 9 tháng đã cải thiện hơn so với 8 tháng (tăng 2,5 điểm phần trăm so với 8 tháng).

Nhập khẩu của khu vực FDI 9 tháng ước đạt gần 154,12 tỷ USD, giảm 14,2% so cùng kỳ và chiếm 64,4% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm trong 9 tháng năm 2023, khu vực FDI vẫn xuất siêu gần 37,2 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 35,8 tỷ USD không kể dầu thô, đóng góp lớn vào kết quả xuất siêu khoảng 21,1 tỷ USD của cả nước.

đầu tư FDI
Các dự án FDI mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…) như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương…

Cả nước có hơn 38.000 dự án FDI còn hiệu lực

Lũy kế đến ngày 20/09/2023, cả nước có 38.379 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 455,06 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 289,9 tỷ USD, bằng 63,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Phân theo ngành, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 273,9 tỷ USD (chiếm 60,2% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các ngành kinh doanh bất động sản với gần 67,4 tỷ USD (chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với hơn 38,4 tỷ USD (chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư).

Theo đối tác đầu tư, trong tháng 9/2023, với dự án đầu tư mới từ các nhà đầu tư Liechtenstein, nâng tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam lên 144 đối tác. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gần 83 tỷ USD (chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với gần 73 tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo địa bàn, hoạt động đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với gần 57,14 tỷ USD (chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với hơn 40,3 tỷ USD (chiếm gần 8,9% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với gần 39,5 tỷ USD (chiếm gần 8,7% tổng vốn đầu tư).

Việt Hằng