Đưa 2 thủ tục kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật và phân bón lên Một cửa quốc gia

2 thủ tục “ Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu” và “Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu” sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia kể từ ngày 20/9/2021.

Để thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018; Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước đã tích cực phối hợp để triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Hiện 2 thủ tục “ Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu” và “Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu” đã hoàn thiện việc xây dựng phần mềm cũng như tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng.

Để phần mềm thực hiện thủ tục hành chính sớm được triển khai phục vụ người dân, doanh nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật đã đề nghị Tổng cục Hải quan  chính thức vận hành phần mềm thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên và thông báo đến hải quan các tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục từ ngày 20/9/2021.

Ngày 15/9/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4451/TCHQ-CNTT  thông báo việc triển khai thủ tục trên tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các Chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Việc triển khai thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia, theo số liệu của Tổng cục Hải quan-  cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, tính đến 14/9/2021 đã có 233 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được chính thức triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, với hơn 4 triệu hồ sơ của hơn 49 nghìn doanh nghiệp tham gia (số thủ tục hành chính đã bao gồm cả 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế được thí điểm triển khai từ 01/9/2021, chính thức từ 01/10/2021 và 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế được triển khai thí điểm từ ngày 15/9/2021, chính thức từ ngày 15/10/2021) 

Cùng với 2 thủ tục nêu trên được triển khai từ 20/9/2021 tới đây sẽ nâng số thủ tục hành chính được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia lên 235 thủ tục.

Lý Nhân