Đưa hợp đồng điện tử trở thành đòn bẩy quan trọng để phát triển nền kinh tế

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân sáng nay, 16/6/2022 tại Hội nghị Phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam - Triển khai Nghị định 85/2021/NĐ-CP.

Hội nghị có đại diện Cục Điện tử thương mại và Kinh tế số - Bộ Công Thương, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức thuộc các ngành kinh tế, các doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu trong nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025”, Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam được Bộ Công Thương giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì nghiên cứu, xây dựng, vận hành nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… trong việc kiểm tra xử lý tập trung thông tin hợp đồng của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong thương mại.

Hội nghị đóng vai trò dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam, đặc biệt đối với hoạt động giao kết, ký kết hợp đồng điện tử trong nước, sau đó là với nước ngoài, xuyên biên giới. Trong hội nghị, tôi đề nghị các quý doanh nghiệp, quý tổ chức, đại diện lãnh đạo các đơn vị Bộ, ngành, cơ quan cùng thảo luận và trao đổi để cùng thúc đẩy, phát triển ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam nói riêng và đưa hợp đồng điện tử trở thành một đòn bẩy quan trọng để phát triển nền kinh tế nói chung. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu các đơn vị tập trung một số vấn đề:

Một là, phải đảm bảo các tổ chức CeCA (Certified e-Contract Authority) là các tổ chức xác thực hợp đồng điện tử phải cấp đăng ký đúng quy định, đầu mối triển khai hoạt động này là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương căn cứ theo "Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về Thương mại điện tử" và “Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử”.

Hai là, Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu thiết yếu để hoàn tất các quy trình ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và giảm thiểu được việc lãng phí giấy tờ, tiết kiệm thời gian và tạo môi trường diều hành chuyên nghiệp. Với mục tiêu duy nhất là thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam, xây dựng hạ tầng thúc đẩy thương mại điện tử an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, bảo mật.

Ba là, các tổ chức xác thực hợp đồng điện tử có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành hệ thống hợp đồng điện tử kết nối với Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, chịu trách nhiệm về tính bảo mật, toàn vẹn, không thể chối bỏ của các hợp đồng điện tử mà mình lưu trữ và xác thực, góp phần thúc đẩy chủ trương chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

Bốn là, các tổ chức xác thực hợp đồng điện tử, theo mô hình vận hành của Trục, phải đảm bảo:

Xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành hệ thống kỹ thuật hợp đồng điện tử kết nối với Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam;

Chịu trách nhiệm khởi tạo, quản lý hợp đồng điện tử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 33, 34 Luật Giao dịch điện tử 2005;

Định kỳ tối ưu, cập nhật hệ thống, xây dựng hệ thống đa nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng hợp đồng điện tử của doanh nghiệp, người dân sử dụng;

Đảm bảo, chịu trách nhiệm về tính bảo mật, toàn vẹn, xác định nguồn gốc, tính không thể chối bỏ của các hợp đồng điện tử mà mình lưu trữ và xác thực;

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc triển khai, vận hành, xử lý sự cố phát sinh diễn ra đúng luật, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi các chủ thể ký hợp đồng điện tử.

Năm là, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Pháp chế và các đơn vị khác liên quan của Bộ Công Thương, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, góp ý, xây dựng dự thảo Luật Giao dịch điện tử, đảm bảo sự phát triển của hoạt động ứng dụng hợp đồng điện tử thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định và vì sự phát triển chung.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng mong các cơ quan truyền thông liên tục phổ biến về các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình nhằm lan tỏa để doanh nghiệp, người dân biết, tích cực tham gia thúc đẩy ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Cũng tại Hội nghị, Ông Lê Đức Anh, Giám đốc Trung tâm tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chia sẻ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã hỗ trợ các doanh nghiệp tích hợp kỹ thuật Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

Theo đó, đã có 17 đơn vị gửi công văn, hồ sơ đề nghị cấp đăng ký, trong đó, 6 đơn vị đã tiến hành khảo sát và tích hợp với Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống khi kết nối, tích hợp.

Cụ thể, mỗi giao dịch hợp đồng điện tử sẽ có gắn kèm với các quy chế về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, xử lý các yếu tố phát sinh trong quá trình giao kết và thực thi hợp đồng. Điều này giúp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các bên thứ 3 có một cơ quan trung gian đủ tin cậy để giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện giao kết, hợp đồng dưới dạng điện tử. 

Ông Lê Đức Anh, Giám đốc Trung tâm tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phát biểu tại Hội nghị

Đến nay, sau khi Thông tư 01/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động có hiệu lực ngày 08 tháng 3 năm 2022, Cục đang triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình cấp đăng ký theo quy định. Dự kiến trong tháng 6, đầu tháng 7, các đơn vị đầu tiên đảm bảo đủ các yêu tố vận hành dịch vụ sẽ được cấp đăng ký.

Ngày 25/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, quy định chi tiết về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các điều kiện, nghĩa vụ và quy trình đăng ký hoạt động đối với các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử (CeCA – Certified eContract Authority).

Năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT, quy định các hướng dẫn đối với quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; hình thức công bố danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam. 

Cũng theo ông Lê Đức Anh, Giám đốc Trung tâm tin học và Công nghệ số, song song với việc hoàn thiện hành lang pháp lý để cấp đăng ký cho các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã giao Trung tâm Tin học và Công nghệ số nghiên cứu, phối hợp cùng các doanh nghiệp CNTT, viễn thông, hạ tầng số, để xây dựng các giải pháp hỗ trợ bên thứ 3 như ngân hàng, kiểm toán, cơ quan giải quyết tranh chấp, cơ quan thuế, các đơn vị liên quan khác; có thể kiểm tra, xác thực được giá trị như bản gốc của hợp đồng điện tử.

Theo đó, dù không lưu trữ nội dung hợp đồng, với việc áp dụng một quy trình khép kín, sử dụng mã băm, kết hợp chữ ký số, dấu thời gian, hợp đồng điện tử sau khi được chứng thực sẽ có khả năng tra cứu, xác thực tính toàn vẹn, tính chống chối bỏ của chủ thể ký và đảm bảo tính bảo mật thông tin cho nội dung hợp đồng.

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ công bố Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam (www.CeCA.gov.vn) do Trung tâm Tin học và Công nghệ số phối hợp cùng các đối tác công nghệ để phát triển. Hệ thống Trục sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các Tổ chức Chứng thực hợp đồng điện tử trong hoạt động cung cấp dịch vụ, đồng thời cung cấp Cổng tra cứu, xác thực hợp đồng điện tử (xacthuc.CeCa.gov.vn) cho bên thứ ba.

6 đơn vị CeCA tương lai các doanh nghiệp công nghệ đã ký kết triển khai tích hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số về hệ thống Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam, xây dựng hạ tầng thúc đẩy thương mại điện tử an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, bảo mật. 

Lễ công bố Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam (www.CeCA.gov.vn)

Trong khuôn khổ Hội nghị, để giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp và cơ quan báo chí về việc ứng dụng hợp đồng điện tử trong doanh nghiệp thấy rõ được vai trò quan trọng của Hợp đồng điện tử trong phát triển kinh tế số, ông Đặng Hoàng Hải- Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đã chủ trì Tọa đàm: Ứng dụng Hợp đồng điện tử trong doanh nghiệp.

Ông Đặng Hoàng Hải (giữa) - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đã chủ trì Tọa đàm: Ứng dụng Hợp đồng điện tử trong doanh nghiệp.

Tại tọa đàm, các diễn giả là những chuyên gia lớn trong lĩnh vực công nghệ đã chia sẻ những thông tin giúp các doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho các giao dịch, giao kết hợp đồng cho các chủ thể trên môi trường thương mại điện tử, làm thế nào để chứng minh được giá trị pháp lý như bản gốc của Hợp đồng điện tử khi làm việc với bên thứ ba; làm thế nào để bảo mật thông tin cho doanh nghiệp khi áp dụng Hợp đồng điện tử trong doanh nghiệp của mình…

 

Thăng Long