Duy trì an toàn, ổn định trong sản xuất, PVEP vượt mức các chỉ tiêu nửa đầu năm 2021

Trong bối cảnh dịch bênh Covid-19 trong nước và trên thế giới vẫn còn phức tạp ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho cán bộ, kỹ sư, người lao động và các công trình dầu khí, duy trì hoạt động sản xuất ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, PVEP đã khai thác 1,78 triệu tấn quy dầu, đạt 106% kế hoạch 6 tháng, bằng 53% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác trong và ngoài nước đều cao hơn so với kế hoạch 6 tháng. Sản lượng khai thác trong nước đạt 109% kế hoạch và khai thác ngoài nước đạt 133% kế hoạch. Khai thác khí 6 tháng đạt 493 triệu m3, đạt 96% kế hoạch. Trong 6 tháng, PVEP duy trì thực hiện hiệu quả công tác thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác tại các dự án dầu khí nhằm đảm bảo khai thác an toàn và hiệu quả các mỏ dầu khí hiện có.

Bên cạnh đó, PVEP và các đơn vị, dự án thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát an toàn và bảo vệ môi trường tại các lô thăm dò, khai thác dầu khí hiện có. Công tác ứng phó dịch Covid-19 được PVEP triển khai hiệu quả dưới sự lãnh đạo xuyên suốt, quyết liệt của Tổng Giám đốc và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Tổng Công ty đã chủ động dừng tổ chức các sự kiện đã có kế hoạch, thực hiện làm việc trực tuyến với tỷ lệ 50% CBNV; nghiêm túc thực hiện các thông điệp 5K, 9K; tích cực thúc đẩy công tác tiêm phòng vaccine cho CBNV và triển khai các biện pháp triệt để nhằm đảm bảo an toàn cho CBNV cũng như cho hoạt động của Tổng Công ty trước dịch bệnh. Cán bộ biệt phái tại các dự án nước ngoài cũng được quan tâm hỗ trợ tối đa do không thể thực hiện đổi ca trong giai đoạn này.

Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng
Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng

Sự kiện nổi bật trong 6 tháng đầu năm của PVEP là việc, Mỏ Sư Tử Trắng Lô 15-1 do Cửu Long JOC chịu trách nhiệm điều hành đã đón nhận dòng khí đầu tiên của Giai đoạn 2A vào 11 giờ ngày 18/6/2021, đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch. Thành công của Giai đoạn 2A, mỏ Sư Tử Trắng với việc đảm bảo tuyệt đối an toàn, chi phí thấp hơn dự kiến, kết quả khả quan hơn mong đợi là tiền đề quan trọng cho PVEP và các đối tác trong việc lên kế hoạch cho giai đoạn phát triển tiếp theo, gia tăng hơn nữa hiệu quả của các bên tham gia, cũng như cho đất nước.

Nhìn chung trong nửa đầu năm 2021, giá dầu thế giới có những tín hiệu đầy lạc quan, giữ vững đà tăng cùng nhiều tín hiệu tích cực từ các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc. Cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác và đà tăng của giá dầu, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng. Tổng Doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 14.350 tỷ đồng, bằng 144% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 2.010 tỷ đồng; Nộp NSNN đạt 3.634 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch. Các hạng mục công việc thăm dò/phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính - thu xếp vốn của Tổng Công ty.

Cụm khai thác mỏ Đại Hùng
Cụm khai thác mỏ Đại Hùng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP là nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tiết giảm chi phí, giảm giá thành khai thác dầu/khí. Trong 6 tháng, Tổng Công ty đã nỗ lực thực hiện tối ưu đầu tư và chi phí vận hành nhằm đảm bảo dòng tiền. Trong 6 tháng, tối ưu chi phí CAPEX ước đạt 490 tỷ đồng và tối ưu chi phí OPEX ước đạt 140 tỷ đồng. Đồng thời, PVEP tiếp tục thực hiện đúng tiến độ, tái cơ cấu danh mục đầu tư, thúc đẩy công tác chuyển nhượng dự án không còn hiệu quả

Nửa cuối năm 2021, PVEP tiếp tục phải đối diện với những thách thức từ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 và các biến động khó lường của giá dầu; cũng như thách thức trong kiểm soát tiến độ các dự án trọng điểm; việc xử lý các vấn đề tồn đọng phức tạp cả về pháp lý, chuyên môn, thủ tục. Chính vì vậy, PVEP chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn con người và giữ nhịp độ sản xuất cùng với việc triển khai quyết liệt các giải pháp cụ thể để đạt và vượt kế hoạch SXKD của cả năm 2021, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Song song với việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP tiếp tục thực hiện các mục tiêu tối ưu đầu tư chi phí trong triển khai và thúc đẩy hoạt động đầu tư và tìm kiếm các cơ hội đầu tư hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Ngoài ra, PVEP sẽ bám sát, thúc đẩy các cấp thẩm quyền xử lý các vấn đề kiến nghị của PVEP để PVEP có cơ sở, động lực để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Petrovietnam giao phó.

Những kết quả tích cực từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa đầu năm 2021 của PVEP là sự động viên, khích lệ đối với những cố gắng, nỗ lực tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP trong việc khắc phục tình hình dịch bệnh và nhiều khó khăn từ thực tiễn công việc. Đây cũng là động lực quan trọng để PVEP tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Trung Quân