PVEP: Tham dự Khóa đào tạo trực tuyến nâng cao năng lực Quản trị dành cho Lãnh đạo cấp cao

Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Vietstart đã tổ chức khoá đào tạo “Quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt nhất: Bài học kinh nghiệm quốc tế cho khối Doanh nghiệp Nhà nước" dành cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Tham gia khóa học, về phía Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) có ông Trần Quốc Viêt - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Trần Hồng Nam - Tổng Giám đốc và lãnh đạo trong Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2021, trong đó các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ quản lý các cấp của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được đặc biệt chú trọng và được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng năm của PVN.

Các điểm cầu trực tuyến
Các điểm cầu trực tuyến

Khóa học được tổ chức với hình thức đào tạo trực tuyến, kết nối giữa hơn 30 điểm cầu Bắc - Trung - Nam. Học viên được học tập và thảo luận trực tiếp với giảng viên là những chuyên gia tư vấn hàng đầu của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, quá trình thảo luận kinh nghiệm thực tế trong công tác quản trị, điều hành của các đơn vị thành viên của PVN do đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN và đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc PVN chủ trì cũng đã thu được nhiều kết quả.

Cán bộ PVEP tham gia khóa học
Cán bộ PVEP tham gia khóa học

Khóa học bắt đầu từ 25/6/2021, các đồng chí lãnh đạo PVEP đã tham gia học tập, trao đổi để làm rõ với các giảng viên nhiều nội dung trong đó bao gồm các vấn đề đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò khai thác dầu khí cũng như công tác quản trị nhân sự đối với mô hình tập đoàn và các công ty con.

Việc tổ chức thành công khóa học này chắc chắn sẽ mang lại những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích đồng thời tạo ra xu hướng mới cho các Tổng công ty trong Tập đoàn về cách thức đào tạo trong thời kỳ cuộc cách mạng 4.0 nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 còn đang diễn biến phức tạp.

PV