EVNGENCO1: Tuyên dương thanh niên tiên tiến trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học

Vừa qua, ngày 26/3/2021, Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học lần thứ nhất. 60 thanh niên tiên tiến từ các đơn vị trong Tổng công ty đã về tham dự buổi lễ.

Lễ Tuyên dương thanh niên tiên tiến trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ nhất vừa được thực hiện theo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

Với mục tiêu thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Lễ Tuyên dương thanh niên tiên tiến trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học trong Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1). 

Giải tập thể Đoàn tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học
Giải tập thể Đoàn tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu
khoa học

Chương trình được tổ chức với mục đích nhằm động viên, khuyến khích, cổ vũ các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Tổng công ty thi đua lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, góp phần góp phần nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị cũng như Tổng công ty, phục vụ sự nghiệp phát triển của đơn vị, Tổng công ty cũng như ngành Điện nói chung. 

Đây cũng là dịp để tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học.

Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học
Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Ba hạng mục được xem xét, biểu dương tại buổi lễ là: Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học; Giải tập thể Đoàn tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đã được trao cho 60 cá nhân và đại diện tiêu biểu thuộc các đơn vị trong toàn Tổng công ty. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty, ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, ông Nguyễn Quang Cương, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV đã trao các bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, ưu tú những đ/c có phẩm chất chính trị vững vàng, luôn tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được có cơ hội, giao lưu, chia sẻ và gắn kết giữa các đơn vị trong toàn Tổng công ty Phát điện 1.

Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

 

PV