EVNHANOI hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”

Những năm qua, EVNHANOI đã thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) xác định thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH là việc phải làm thường xuyên, liên tục. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn và phòng cháy chữa cháy tới người dân trên địa bàn Thủ đô.

Phòng cháy chữa cháy
EVNHANOI luôn phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị cảnh sát PCCC trong công tác PCCC&CNCH

Những năm qua, EVNHANOI thực hiện thường xuyên việc chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH. Với nhiều nội dung, hình thức phong phú, trực quan, phù hợp với từng đối tượng, nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả tích cực.

Hưởng ứng kỷ niệm 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001-04/10/2023), EVNHANOI đã có nhiều hoạt động tuyên truyền phù hợp. Trong đó, có việc đồng loạt treo băng rôn, khẩu hiệu với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn thể CBCNV và cộng đồng về công tác phòng chống cháy nổ, góp phần tạo ra môi trường an toàn, ổn định cho hoạt động sản suất kinh doanh và phát triển bền vững.

phòng cháy chữa cháy
EVNHANOI tổ chức huấn luyện định kỳ kiến thức, kỹ năng thoát nạn trong PCCC&CNCH

EVNHANOI triển khai tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các bản tin niêm yết, chạy chữ trên các bảng đèn led được trang bị, đăng phát các bài viết, video clip phổ biến kiến thức, kỹ năng thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lên trang web nội bộ, mạng xã hội… và lồng ghép việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các buổi huấn luyện định kỳ, từ đó góp phần nâng cao ý thức về phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ gây cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

phòng cháy chữa cháy
EVNHANOI thực hiện theo phương châm “lấy phòng ngừa là chính” và “4 tại chỗ”

Với phương châm “lấy phòng ngừa là chính” và “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ). EVNHANOI đã thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nội dung tập huấn bao gồm phần lý thuyết và phần thực hành. Trong đó, phần lý thuyết giới thiệu nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người lao động, chủ hộ gia đình và trách nhiệm của cán bộ, đội viên đội PCCC&CNCH cơ sở, chuyên ngành...

Thông tin về tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình trong nước và các nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dẫn đến cháy, nổ. Phần thực hành sẽ hướng dẫn tính năng, tác dụng, cách sử dụng một số trang thiết bị phương tiện PCCC&CNCH và thực hành các biện pháp phòng cháy; kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy, nổ xảy ra. Qua đó, giúp cho CBCNV nhận thức được tầm quan trọng, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mọi người về PCCC&CNCH.

phòng cháy chữa cháy
EVNHANOI tham gia hội thao PCCC&CHCN do Công an Thành phố, Quận, huyện, thị xã tổ chức trên địa bàn

EVNHANOI cũng tăng cường kiểm tra, rà soát trong vận hành quản lý hệ thống lưới điện. Hạn chế thấp nhất cháy, nổ xảy ra trên thiết bị lưới điện do lỗi chủ quan trong quản lý vận hành.

Phối hợp với các Đoàn kiểm tra liên ngành trên địa bàn kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở nguy cơ cháy nổ cao nêu trên, chủ động triển khai đảm bảo ký lập biên bản phân định ranh giới trách nhiệm an toàn phòng chống cháy nổ điện đối với 100% khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…kho hàng hóa nằm trên địa bàn quản lý.

Phối hợp tham gia phương án diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện hoặc hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Công an Thành phố, Quận, huyện, thị xã tổ chức trên địa bàn.

phòng cháy chữa cháy
EVNHANOI thường xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng tuyên truyền sử dụng điện an toàn và PCCC

Trong nhiều năm qua, EVNHANOI đã thực hiện tốt công tác phòng cháy, không để xảy ra sự cố về cháy, nổ. Tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy không vì vậy mà được phép lơ là, thiếu quan tâm. EVNHANOI thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, nhắc nhở, các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, đồng thời lưu ý các nguy cơ phát sinh cháy, nổ và quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Tất cả vì mục tiêu đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Thủ đô Hà Nội.

Việt Anh