Exxon Mobil, SABIC triển khai xây dựng nhà máy hóa dầu ở Texas

Dự án có vốn đầu tư 9 tỷ USD và sản lượng ethane lớn nhất thế giới, dự kiến trong quý 3 tới

Liên doanh Gulf Coast Growth Venture giữa ExxonMobil và SABIC cho biết sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy hóa dầu ở Texas, có vốn đầu tư 9 tỷ USD và sản lượng ethane lớn nhất thế giới, dự kiến trong quý 3 tới.

Liên doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ hoạt động khai thác dầu ở bể đá phiến Permian lớn nhất thế giới, vốn có chi phí khai thác siêu rẻ. Do các công ty gia tăng sản lượng khai thác dầu tại đây, nguồn cung về các sản phẩm phụ và khí cũng gia tăng, tạo nên một trong những nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hóa chất thấp nhất thế giới.

Sản xuất nhựa và hóa chất ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với công nghiệp dầu khí trong tương lai do nhu về cầu thô hiện đã trở nên bấp bênh, sự phát triển của xe điện và các nguồn năng lượng khác sạch hơn. 

Nhà máy hóa dầu này của liên doanh cũng sẽ sản xuất các vật liệu được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, bao gồm nước làm mát ô tô, bao bì, màng lưới trong nông nghiệp và xây dựng, các loại vật liệu xây dựng và quần áo.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)