Giá xăng dầu tăng trở lại

Từ 15h chiều nay (10/9), Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu.

Chiều 10/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đối với xăng RON95 ở mức 150 đồng/lít, dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg. 

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít; xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

“Liên Bộ quyết định điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG một cách phù hợp và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới nhưng mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng dầu thế giới”, Liên Bộ Công Thương - Tài Chính nhấn mạnh.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá xăng E5RON92 tăng 252 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.143 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 266 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.397 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, Liên Bộ quyết định, tăng giá dầu diesel 0.05S thêm 355 đồng/lít, giá bán không cao hơn 16.022 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 320 đồng/lít, giá bán không cao hơn 15.082 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 897 đồng/kg; giá bánkhông cao hơn 15.952 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành gần đây nhất, ngày 26/8, Liên Bộ Công Thương – Tài chính  điều chỉnh giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu từ 350-607 đồng/lít. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 607 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.891 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 550 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.131 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 506 đồng/lít, giá bán không cao hơn 15.667 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 417 đồng/lít, giá bán không cao hơn 14.762 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 350 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.055 đồng/kg.

Liên Bộ đặc biệt nhấn mạnh, việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Hạ An