Giảm giá dịch vụ cho các phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy

Chủ phương tiện cơ giới tại 7 xã và 1 phường tại tỉnh Tiền Giang sẽ được giảm giá dịch vụ cho các phương tiện qua trạm Cai Lậy, hoàn vốn đầu tư Dự án BOT QL1, tỉnh Tiền Giang.

Bộ GTVT vừa thống nhất về nguyên tắc chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện giao thông đường bộ qua trạm thu phí Cai Lậy, QL1, tỉnh Tiền Giang theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, đối với các đối tượng được giảm giá vé là phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú (chủ sở hữu là cá nhân) và có trụ sở chính (chủ sở hữu là tổ chức, doanh nghiệp) tại khu vực thuộc phạm vi được giảm giá, phải đồng thời với địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tỉnh chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang) xác nhận cụ thể các phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá dịch vụ theo quy định. UBND tỉnh Tiền Giang (hoặc cơ quan trực thuộc được UBND tỉnh Tiền Giang uỷ quyền) chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách các phương tiện đề xuất thuộc đối tượng được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bộ GTVT giao Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang tổ chức tiếp nhận và kiểm tra, xác định đúng đối tượng, phương tiện được giảm giá để thực hiện.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai cụ thể và chỉ đạo việc triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phù hợp với chủ trương chấp thuận ở trên, tuân thủ quy định tại các Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016, số 49/2016/TT-GTVT ngày 30/12/2016, số 60/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT và các quy định của pháp luật; đồng thời, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra đối tượng, phương tiện được giảm giá, có biện pháp xử phạt trong trường hợp phát hiện giảm giá vé vượt mức hoặc ngoài đối tượng quy định.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Bộ GTVT thông qua biểu giá phí sử dụng đường bộ qua trạm BOT Cai Lậy với mức  giá dành cho phương tiện loại 1 là 15.000 đồng/lượt, đồng thời tiến hành giảm phí cho chủ phương tiện tại 4 xã  thuộc huyện Cai Lậy là Phú An, Bình Phú, Phú Nhuận và Mỹ Thành Nam; xã Long Khánh, Phường 2 thuộc thị xã Cai Lậy; 2 xã thuộc huyện Cái Bè là An Cư và Mỹ Hội. Mức  giảm 100% dành cho các loại xe buýt; phương tiện không sử dụng để kinh doanh; mức giảm 50% dành cho các loại phương tiện sử dụng để kinh doanh. Thời điểm giảm giá dự kiến là 0h ngày 14/2/2019.

Theo Báo Đầu Tư