Hà Nội tổ chức 3-5 Tuần lễ quảng bá và bán sản phẩm OCOP trong năm nay

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2022.

Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ và các nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về những giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố.

Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiếp tục triển khai mở rộng việc xây dựng hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, áp dụng theo tiêu chí, nhận diện quy định của Bộ Công Thương.

Phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn, các điểm bán tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng... trên địa bàn thành phố. Tổ chức lễ khai trương và đưa các điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm đi vào hoạt động bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả theo chỉ đạo của trung ương và UBND thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ giới thiệu, kết nối sản phẩm OCOP của Hà Nội, các tỉnh, thành phố vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, siêu thị, cửa hàng... trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng.

Phát triển tối thiểu 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Theo Kế hoạch, trong năm 2022, Thành phố sẽ tổ chức Lễ khai trương, quảng bá điểm OCOP; phát triển tối thiểu 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố. Triển khai xây dựng tối thiểu 01 trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển du lịch tại các huyện, thị xã.

Thành phố cũng dự kiến tổ chức 3-5 Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, kết hợp tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP với các kênh phân phối, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao trở lên tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Tuần lễ có quy mô khoảng 60 gian hàng, kết hợp khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm; đồng thời phối hợp với các tỉnh, thành phố để giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tổ chức Đoàn công tác liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội tại các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP.

Thanh Hà