Hà Nội: Xử phạt hơn 10,8 tỷ đồng từ thanh tra thí điểm an toàn thực phẩm

Sau 1 năm tiến hành thí điểm thanh tra an toàn thực phẩm, toàn TP. Hà Nội đã phát hiện 10.318 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 10 tỷ đồng.

Theo Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm (ATTP) Hà Nội, sau một năm tiến hành thí điểm thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP), tổng số lượt cơ sở được thanh kiểm tra ATTP là 64.130 cơ sở. Trong đó, số cơ sở vi phạm bị xử phạt là 10.318 cơ sở với số tiền phạt hơn 10,8 tỷ đồng. 

Các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; vi phạm về điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản thực phẩm; cống rãnh thoát nước khu vực chế biến ứ đọng; không được che kín. Không thực hiện lưu mẫu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, khu vực sơ chế, chế biến có côn trùng, động vật gây hại. Nhãn mác chưa đầy đủ nội dung theo quy định.

So sánh với kết quả kiểm tra cùng kỳ trước khi tiến hành thí điểm thanh tra chuyên ngành, số lượng lượt cơ sở được thanh kiểm tra ít hơn, tỷ lệ cơ sở vi phạm là tương đương (16%) nhưng tỷ lệ số cơ sở vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính tăng lên (từ 3,3% lên 8,3%), số tiền phạt tăng lên, đặc biệt với tuyến xã/phường. Riêng với các cơ sở được thanh tra 100% cơ sở có vi phạm đều bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đạt được kết quả này là do trong thời gian qua Thành phố Hà Nội đã có kinh nghiệm trong thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 5 quận, huyện và 10 xã, phường, thị trấn năm 2016. Đồng thời UBND Thành phố đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt trong công tác triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý ATTP, Ban Chỉ đạo công tác ATTP TP Hà Nội cho biết, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tiếp tục tập trung vào 7 nhiệm vụ chính là thi đua thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp thuộc thành phố; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tăng cường công tác truyền thông về ATTP.

Cùng với đó là phát triển các vùng sản xuất, kết nối tiêu thụ các thực phẩm an toàn; kiểm soát thực phẩm đầu vào; nghiên cứu, thực hiện thí điểm một số quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm tiêu dùng cũng như thực phẩm xuất khẩu; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm an toàn.

 

Thanh Xuân