Hà Tĩnh: Xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam đến người tiêu dùng

Các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và hàng hoá sản xuất trong tỉnh, các sản phẩm OCOP; triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam, các sản phẩm tiêu biểu của địa phương đến với người tiêu dùng.

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Sở Công Thương Hà Tĩnh đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

ki ket hang viet nam
Lễ ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Sở Công Thương Hà Tĩnh.

Vận động ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và hàng hoá sản xuất trong tỉnh

Chương trình phối hợp sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thời gian tới, hai đơn vị sẽ tăng cường hiệu quả công tác phối hợp; hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung có trọng tâm, trọng điểm; chủ động triển khai từng phần việc theo từng thời điểm cụ thể để tạo sức lan toả; thường xuyên theo dõi việc thực hiện cuộc vận động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, Chương trình phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Cuộc vận động; vận động các cơ quan, đơn vị, Nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và hàng hoá sản xuất trong tỉnh, các sản phẩm OCOP; đấu tranh, tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử.

hàng Việt Nam
Một điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hỗ trợ đưa hàng Việt Nam và sản phẩm tiêu biểu của địa phương đến người tiêu dùng

Chương trình phối hợp của hai bên cũng sẽ triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các điểm bán hàng hóa thương hiệu Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” trong khuôn khổ triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền, triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; an toàn thực phẩm; tuyên truyền, xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam, các sản phẩm tiêu biểu của các địa phương, sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng.

Phối hợp trong công tác tuyên truyền, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm; phổ biến, triển khai các chính sách liên quan đến một số lĩnh vực thuộc ngành Công Thương tới các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người Việt Nam tin dùng hoặc có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thanh Hà