Hết 9 tháng đầu năm 2020 sản lượng điện của EVNGENCO 3 đạt 25,305 tỷ kWh

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) mới cho biết tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng thực hiện trong tháng 9 với sản lượng điện là 2,768 tỷ kWh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 là 25,305 tỷ kWh, đạt 71,52% kế hoạch năm.

 

Trong tháng 9/2020, các nhà máy điện của Tổng Công ty Phát điện 3 vận hành ổn định. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ tháng 4/2020 đến nay, phụ tải của hệ thống điện giảm mạnh. Nguồn thủy văn dồi dào mùa mưa lũ và trào lưu công suất Bắc - Trung, Trung - Nam, tình hình thiếu khí nên nhiệt điện khí được huy động trung bình (các Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ) hoặc ngừng dự phòng (Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa). Bên cạnh đó, công suất huy động nguồn điện mặt trời tăng. Các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo lưu lượng nước về.

Trong công tác sửa chữa, Tổng Công ty đang thực hiện trung tu tổ máy GT13 Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1; bảo dưỡng tổ máy GT8 và tiểu tu lò 8 Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa; Trung tu lò hơi số 3 và tổ máy số 3 Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình.

Trong công tác đầu tư xây dựng tiếp tục thúc đẩy thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo kế hoạch với tổng tiến độ dự án hiện đạt khoảng 99%. Theo đó, ngày 14/9/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có văn bản mời Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi phát điện các tổ máy.

Đối với đầu tư dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn giai đoạn 1, EVNGENCO 3 cùng các đối tác trong Tổ hợp tiếp tục triển khai các thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Ngoài ra, EVNGENCO 3 cũng đã và đang xúc tiến thực hiện các thủ tục thực hiện đầu tư Dự án Điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp và Srêpốk 3, điện mặt trời mái nhà tại các đơn vị: Phú Mỹ, EPS, Vĩnh Tân, Buôn Kuốp.

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo và kiểm soát tốt, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Hệ thống quan trắc môi trường online và truyền số liệu về Sở TN&MT địa phương của các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình hoạt động liên tục, thông suốt.

Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Lượng tro xỉ tiêu thụ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục đạt ở mức cao. Tại các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và Ninh Bình hiện tro xỉ được tiêu thụ toàn bộ.

Bảng thông số
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 2 đưa bảng điện tử vào sử dụng

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng bảng điện tử ngay trước cổng nhà máy.

Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty tháng 10/2020 là 2,955 tỷ kWh, trong đó các nhà máy điện Phú Mỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống và khả năng cấp khí, nhà máy điện than huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về. Thực hiện công tác sửa chữa, trung tu các Nhà máy điện Phú Mỹ 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình theo kế hoạch.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO 3 tiếp tục thúc đẩy thực hiện các hạng mục theo kế hoạch tại Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn.

 

Mạnh Hùng