Hỗ trợ doanh nghiệp dệt may đáp ứng biện pháp kiểm tra theo Lệnh 259 của Trung Quốc

Bộ Công Thương triển khai hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may xuất khẩu đáp ứng biện pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc theo quy định tại Lệnh số 259 của Hải quan nước này.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc thông qua biện pháp giám định chất lượng được quy định tại Lệnh số 259, ngày 09 tháng 10 năm 2023 Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 7006/BCT-KHCN đề nghị các Tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức triển khai Lệnh số 259 của Trung Quốc.

Trung Quốc
Hải quan Trung Quốc áp dụng Lệnh số 259 nhằm mục tiêu tiêu chuẩn hóa việc chấp nhận kết quả kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nhằm mục tiêu chuẩn hóa việc chấp nhận kết quả kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Lệnh số 259 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về Các biện pháp quản lý kiểm tra và chấp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đã được thông qua tại cuộc họp hành chính của Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 13 tháng 9 năm 2022.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đã ban hành Thông báo số 120 về việc áp dụng các quy định tại Lệnh số 259 đối với sản phẩm may mặc.

Những quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Theo quy định tại Luật 259, các biện pháp được áp dụng đối với việc cơ quan hải quan Trung Quốc chấp nhận kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra trong quá trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng như sự giám sát, quản lý của cơ quan tiếp nhận.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc chịu trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cơ quan hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc và cơ quan hải quan trực thuộc thực hiện công tác nghiệm thu theo quy định của pháp luật trong quá trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thuật ngữ “chấp nhận” nêu trong Luật này là hành vi của hải quan sử dụng kết quả kiểm tra của cơ quan chấp nhận làm căn cứ đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật trong quá trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thuật ngữ “cơ quan tiếp nhận” được đề cập trong Luật này dùng để chỉ cơ quan kiểm tra có trình độ, năng lực theo yêu cầu của cơ quan hải quan và được Tổng cục Hải quan liệt kê trong danh mục các cơ quan tiếp nhận.

Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về chất lượng, an toàn của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc xác định và công bố phạm vi mặt hàng được áp dụng tín dụng (gọi là “hàng hóa được công nhận”), mức tín dụng cụ thể yêu cầu và thực hiện các điều chỉnh bổ sung.

Yêu cầu chấp nhận bao gồm: tên hàng hóa được chấp nhận và mã số sản phẩm, thông số kỹ thuật áp dụng, hạng mục kiểm tra, phương pháp kiểm tra, kế hoạch lấy mẫu, thời hạn hiệu lực của báo cáo kiểm tra và các yêu cầu khác liên quan đến chất lượng, an toàn của hàng hóa xuất nhập khẩu.

Xem nội dung quy định chi tiết của Luật số 259 của Hải quan Trung Quốc tại địa chỉ: https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5722383.htm); Chi tiết Thông báo số 120 tại địa chỉ http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4717164/index.html.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, tháng 9/2023 Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 77.459 tấn xơ, sợi dệt các loại với trị giá 203,14 triệu USD; hàng dệt may trị giá 79,69 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày trị giá 13,34 triệu USD;

Tính chung 9 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 647.862 tấn xơ, sợi dệt các loại với trị giá 1,71 tỷ USD; hàng dệt may trị giá 827,49 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày trị giá  145,33 triệu USD.

Việt Hằng