Huyện Lắk: Thu hút nguồn lực, phát triển các lĩnh vực kinh tế thế mạnh

Năm 2021 là một năm đánh dấu nhiều điểm sáng của huyện Lắk bởi không chỉ thực hiện thành công “mục tiêu kép” mà còn có đến 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Là địa phương có nhiều thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và cụm công nghiệp, huyện Lắk đang tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội nhằm khai thác tối đa mọi tiềm năng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kinh tế - xã hội phục hồi và phát triển tích cực

Năm 2021 là một năm đánh dấu nhiều điểm sáng của huyện Lắk bởi không chỉ thực hiện thành công “mục tiêu kép” mà còn có đến 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phát huy kết quả đó, từ đầu năm đến nay huyện tập trung triển khai Nghị quyết của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch COVID-19, huyện đã chủ động chỉ đạo, điều hành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra.

Huyện Lắk phát triển ngày càng khởi sắc

Nhờ vậy, trong quý I/2022 mặc dù tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 vẫn ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống của nhân dân nhưng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục và đào tạo được triển khai thực hiện bằng những phương án, hình thức thích ứng với dịch bệnh. Công tác phòng chống dịch bệnh được theo dõi, giám sát thường xuyên, đặc biệt là đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch COVID-19.

Các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội phát huy hiệu quả; công tác thông tin tuyên truyền truyền tải kịp thời chính sách, chủ trương, pháp luật, kinh tế - xã hội tới nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tiếp tục được tập trung thực hiện. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư

Một trong những điểm sáng từ năm 2021 tiếp tục được huyện duy trì đó là triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công, xây dựng phát triển hạ tầng đồng bộ, đồng thời thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của huyện.

Năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện đạt 83,7% kế hoạch vốn năm - tỷ lệ giải ngân cao nhất từ trước tới nay, đưa huyện vào nhóm dẫn đầu các huyện thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Để đạt được kết quả này, UBND huyện đã tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, như: Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, không dàn trải, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và quy trình triển khai thực hiện dự án; Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng...

Trong thành quả chung đó, không thể không kể đến đóng góp của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) huyện đã chủ động, sáng tạo vượt khó khăn hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch vừa thực hiện công tác đầu tư xây dựng theo kế hoạch được giao.

Năm 2021, Ban được giao thực hiện 95 công trình với tổng mức đầu tư 560.459 triệu đồng; lũy kế giải ngân đến 31/01/2022 là 524.265 triệu đồng, đạt tỷ lệ 93,56%. Tất cả 95 công trình đều hoàn thành tiến độ đề ra, trong đó nhiều công trình hoàn thành vượt tiến độ như: Đường giao thông liên xã Đắk Liêng - Yang Tao; Xây dựng 8 phòng học 2 tầng điểm chính Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Đắk Liêng; Nâng cấp, kiên cố hóa kênh N2 trạm bơm buôn Cuôr, xã Yang Tao...

Việc đồng bộ cơ sở hạ tầng đã tạo động lực để huyện Lắk tăng cường thu hút đầu tư vào phát triển các lĩnh vực thế mạnh của huyện. Bên cạnh đó, huyện chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến với huyện. T

háng 4/2021, huyện đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của huyện, qua đó thu hút các nhà đầu tư quan tâm tới 19 dự án kêu gọi xúc tiến đầu trên địa bàn huyện; trong đó có 11 dự án phát triển du lịch; 1 dự án thương mại; 3 dự án về nông nghiệp công nghệ cao và 3 dự án công nghiệp.

Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú (áo đen) tại Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Lắk năm 2021.

Hiện nay, UBND huyện đã xây dựng Danh mục dự án trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 ngân sách huyện và ngân sách tỉnh nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung vào nhóm những dự án quan trọng về hạ tầng điểm du lịch, hệ thống cung cấp nước sạch, nâng cấp hệ thống điện, đường ven hồ Lắk....

Thời gian tới, Huyện tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung huy động các nguồn lực, nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030; bên cạnh đó là thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm có tính chất đột phá và các nghị quyết chuyên đề khác của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số kết quả huyện Lăk đạt được năm 2021:

- Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 7.620 cây trồng các loại (đạt 114,7% kế hoạch, tăng 868 ha so với cùng kỳ);

- Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 61 tỷ đồng (tăng gần 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ);

- Tổng doanh thu từ ngành thương mại, dịch vụ đạt khoảng 332 tỷ đồng (đạt 29% kế hoạch, tăng 68 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Cảnh Hưng