[INFOGRAPHIC] Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024

Học sinh, sinh viên là đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mức đóng và hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi tham gia bảo hiểm y tế.

Theo khoản 4, điều 12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và điều 4, Nghị định số 146/2018 của Chính phủ quy định đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng và không thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024

Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

 

Ngọc Châm