[Inforgraphic] Dầu khí là ngành công nghiệp lớn nhất Việt Nam

Trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành dầu khí tiếp tục là ngành công nghiệp lớn nhất nước ta, đóng góp khoảng 10% GDP của cả nước. Tổng sản lượng khai thác dầu thô và khí trong giai đoạn này lần lượt đạt 71,11 triệu tấn và 50,04 tỷ mét khối.

Ngành công nghiệp dầu khí

PV