Khuyến công Bắc Ninh vượt khó đồng hành cùng cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn

Mặc dù ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid -19, năm 2021 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Bắc Ninh (Khuyến công Bắc Ninh) vẫn luôn nỗ lực vượt khó đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn triển khai các đề án khuyến công, theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên nhiên liệu...

Cụ thể, năm 2021 thực hiện chương trình Khuyến công Quốc gia (tổng kinh phí được phê duyệt là 1.900 triệu đồng), Khuyến công Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ sở sản xuất Công nghiệp nông thôn (CNNT) và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất bao bì carton cho 3 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; Chương trình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bao bì carton tại huyện Thuận Thành, công suất 60.000 tấn bao bì carton/năm.

Với mục tiêu giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường, tăng giá trị sản xuất, đa dạng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa tăng sức cạnh tranh, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động… tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT thực hiện chương trình Khuyến công Địa phương (tổng kinh phí được phê duyệt là 4.500 triệu đồng), Trung tâm triển khai các chương trình hỗ trợ cơ sở sản xuất CNNT đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

Cụ thể, năm 2021 Chương trình đã hỗ trợ 14 cơ sở sản xuất công nghiệp Bắc Ninh đầu tư máy móc thiết bị; tư vấn các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Các đề án, chương trình mang tính đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị, qua đó đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm của các sơ sở CNNT.

Lãnh đạo Tỉnh, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thăm quan doanh nghiệp thuộc chương trình cải tiến doanh nghiệp tham gia vào chuỗi công nghiệp hỗ trợ Samsung
Sở Công Thương, Khuyến công Bắc Ninh làm cầu nối, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tìm kiếm, xúc tiến kết nối doanh nghiệp của Bắc Ninh tham gia Chương trình cải tiến, từ đó, từng bước phát triển với đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng của Samsung.

Ngoài ra theo đại diện Khuyến công Bắc Ninh năm 2021, phối hợp với các đơn vị truyền thông, Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành phố… đơn vị tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ công tác khuyến công: đặc biệt là kịp thời đưa tin về những chương trình khuyến công tại Bắc Ninh; tuyên truyền về cơ chế chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thông tin thị trường liên quan đến phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Kết quả đã tạo chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn của các cán bộ địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động; Nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp cho cán bộ quản lý, trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các chủ cơ sở CNNT; tạo được mối quan hệ gắn kết trách nhiệm, đồng tình hỗ trợ giữa địa phương UBND cấp huyện và các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, HTX sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn... trong việc khuyến khích phát triển kinh tế ở nông thôn.

Tuy nhiên năm 2021 ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 (các địa phương thực hiện các biện pháp giãn cách để chống dịch) nhiều nội dung quan trọng của hoạt động Khuyến công Bắc Ninh như: các hoạt động xúc tiến, khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm…chưa thể triển khai đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai công tác khuyến công tại Bắc Ninh.

Thực tế, hiện nay tại Bắc Ninh trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công vẫn còn hạn chế, chưa được đồng bộ, thiếu nhân lực cấp cơ sở, dẫn đến chưa phát huy được hết hiệu quả của chính sách khuyến công như việc lựa chọn các đề án khuyến công tại các địa phương khi xây dựng đề án còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra các đối tượng được thụ hưởng chính sách khuyến công chưa nắm bắt được đầy đủ thông tin về chính sách khuyến công dẫn đến nhiều hạn chế trong việc đăng ký và phối hợp thực hiện các đề án...

Khuyến công Bắc Ninh cho biết năm 2021 sẽ tập trung hoàn thành 100% các đề án KCQG và KCĐP đã được phê duyệt đồng thời tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Trung tâm cũng cho biết thời gian tới, các đề án Khuyến công Bắc Ninh sẽ được triển khai theo hướng: Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên, vật liệu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người...;

Thúc đẩy hoạt động kết nối giao thông các sản phẩm CNNT; hình thành các sản phẩm, nhóm sản phẩm có sức cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu thị trường (đặc biệt là thị trường xuất khẩu); Tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến tinh trong các sản phẩm công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản; gia tăng giá trị và nâng hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Hoạt động Khuyến công tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Pvi