Kiểm soát kép tại Kho Xăng dầu Bãi Cháy

Cảng dầu B12 vừa tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện kiểm soát kép công tác an toàn hàng hóa tại Kho xăng dầu Bãi Cháy.

Chương trình tập huấn được chia làm hai lớp với sự tham gia của 32 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh doanh Cảng dầu B12, công nhân giao nhận xăng dầu trên biển thuộc Tổ giao nhận vận hành - kho xăng dầu Bãi Cháy.

Tại buổi tập huấn, CBCNV được hướng dẫn chi tiết các công việc phải làm và các bước tiến hành công tác kiểm soát kép như: Các bước vận hành kho xăng dầu Bãi Cháy hàng ngày; hình thức kiểm soát và phương pháp kiểm soát an toàn hàng hóa; hướng dẫn chi tiết các loại hình hoạt động hàng hóa phải kiểm soát kép; công việc phải kiểm soát kép; công đoạn phải kiểm soát kép; trách nhiệm của người lao động được giao nhiệm vụ kiểm soát kép…

ong vu van can
Ông vũ Văn Cần - Giám đốc Cảng dầu B12 phát biểu chỉ đạo

Qua buổi tập huấn, người lao động đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết và quy trình công việc phải thực hiện nhằm triển khai tốt phương án kiểm soát kép công tác an toàn hàng hóa kho xăng dầu Bãi Cháy được Công ty phê duyệt áp dụng từ ngày 01/8/2020.

ong manh duc
Ông Nguyễn Mạnh Đức - Trưởng kho xăng dầu Bãi Cháy trực tiếp hướng dẫn kiểm soát kép công tác an toàn hàng hóa

Trước đó, tháng 11/2020 Xí nghiệp KVXD K130 đã xây dựng Phương án Kiểm soát kép công tác an toàn hàng hóa tại kho xăng dầu K130 được ban lãnh đạo Công ty phê duyệt và triển khai áp dụng thí điểm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/3/2020. Kết thúc thời gian thí điểm, Xí nghiệp tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra một số đề xuất điều chỉnh phương án và được Công ty duyệt cho triển khai chính thức từ ngày 01/5/2020.

Để đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống, Công ty chỉ đạo Cảng dầu B12, Xí nghiệp Xăng dầu K131 và Xí nghiệp KVXD K132 nghiên cứu triển khai phương án kiểm soát kép từ ngày 01/8/2020 trên cơ sở điều chỉnh phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

cang dau b12
Đại diện lãnh đạo các đơn vị kho, cảng trao đổi nghiệp vụ và khảo sát thực tế công tác triển khai phương án kiểm soát kép tại Xí nghiệp KVXD K130 trước khi áp dụng triển khai tại đơn vị

 

Tiến Mạnh