Mạng WAN tạo nền tảng cho EVNNPT đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Những năm qua, EVNNPT  đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào dịch vụ truyền tải và quản lý vận hành nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả kinh doanh. Một trong những giải pháp đó là, EVNNPT hoàn thành lắp đặt mạng WAN kết nối toàn Tổng công ty mang lại nhiều thuận lợi, hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng cần thiết và vững chắc để triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và điều hành doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

  ​Hệ thống mạng WAN được triển khai kết nối đến tất cả các đơn vị trong EVNNPT với tổng số gần 200 node mạng: Kết nối từ trụ sở Tổng công ty đến 8 đơn vị trực thuộc và các Truyền tải điện khu vực, các Trạm biến áp 220kV/500kV trải dài trên khắp cả nước.

Mạng WAN của EVNNPT được thiết kế phân tách thành 2 mạng WAN logic riêng biệt nhau dựa trên một hạ tầng vật lý chung, nhờ đó đã mang lại một hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin vừa linh hoạt vừa bảo mật; mạng WAN dùng cho quản lý điều hành chung (ITWAN) và mạng WAN dùng cho quản lý vận hành lưới điện (OTWAN). Theo đó, ứng dụng chạy trên Mạng ITWAN là: Hệ thống ERP; Phần mềm quản lý nhân sự (HRMS); Phần mềm quản lý dự án (eQLDA); Phần mềm quản lý văn bản (eOffice); Phần mềm quản lý vật tư/tài sản; Kho dữ liệu dùng chung; Hệ thống hội nghị truyền hình; VoIP; Camera giám sát; Trang thông tin nội bộ, hệ thống email và các ứng dụng nội bộ trên web... Còn ứng dụng chạy trên Mạng OTWAN: Hệ thống thông tin phục vụ vận hành lưới điện; Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm; Hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS); Hệ thống GIS quản lý lưới điện; Hệ thống giám sát dầu online; Hệ thống định vị sự cố...

Hệ thống mạng WAN được đưa vào vận hành cho thấy, EVNNPT đã xây dựng được một hạ tầng truyền thông thống nhất, tốc độ cao, đồng bộ, tạo điều kiện triển khai các ứng dụng nghiệp vụ và các dịch vụ gia tăng, dễ dàng quản trị hệ thống tập trung cũng như tạo nên hạ tầng cơ sở đảm bảo môi trường tiêu chuẩn cho trung tâm dữ liệu. Thông tin trao đổi giữa các đơn vị đa dạng hơn, nhanh hơn, không bị tắc nghẽn. Qua đó việc quản lý các đơn vị trong toàn EVNNPT được thuận lợi, hiệu quả và chính xác hơn; các đơn vị được cập nhật thông tin dễ dàng, nhanh chóng, truy cập được các dịch vụ yêu cầu băng thông lớn, thuận tiện cho việc tra cứu khai thác thông tin phục vụ quản lý, điều hành sản xuất.

Với yêu cầu đáp ứng băng thông cho các ứng dụng trong tương lai, đặc biệt là các ứng dụng real-time và near real-time của các đơn vị, nhu cầu trao đổi thông tin đa chiều thông suốt trong toàn hệ thống từ EVNNPT đến các đơn vị trực thuộc, hệ thống WAN hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành sản xuất, quản lý và vận hành lưới điện; đáp ứng xu hướng và chiến lược phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong EVNNPT.

Thùy Trang