May Việt Tiến (VGG): Chi phí bán hàng và chi phí tài chính tăng vọt, lợi nhuận 6 tháng đầu năm suy giảm

Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu tăng 13% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm tới 21% so với cùng kỳ năm ngoái; nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng và chi phí tài chính tăng mạnh.

Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (mã chứng khoán VGG – sàn UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.373 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá vốn hàng bán của công ty chỉ tăng thêm 11%, qua đó giúp lợi nhuận gộp trong quý 2 vừa qua tăng thêm tới 30% lên gần 229 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hầu hết các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của VGG trong quý 2 đồng loạt tăng cao. Điển hình, chi phí bán hàng tăng vọt lên mức hơn 110 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí tài chính cũng tăng lên mức 33,8 tỷ đồng, tăng 338% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã khiến lợi nhuận sau thuế của VGG trong quý 2/2022 chỉ đạt 51,7 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, VGG ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 3.892 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 92,3 tỷ đồng; cả hai chỉ tiêu này đều tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm nay, VGG đặt kế hoạch nâng tổng doanh thu lên 6.500 tỷ đồng và 150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 8% và 50% so với năm 2021. Nếu so với mục tiêu này, hiện VGG đã hoàn thành 60% chỉ tiêu doanh thu và 61,5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của cả năm nay.

Giá cổ phiếu VGG
Diễn biến giá cổ phiếu VGG từ đầu năm đến nay (Nguồn: FireAnt)

 

Tính đến cuối quý 2/2022, tổng tài sản của VGG đạt gần 5.008 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm nay. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn (chủ yếu là phải thu khách hàng) đạt hơn 1.541 tỷ đồng, tăng 18,5% so với đầu năm nay. Trong quý 2 vừa qua, VGG phát sinh thêm khoản phải thu mới hơn 193 tỷ đồng của công ty Mitsubishi Fashion Co.

Đối với cơ cấu vốn, nợ phải trả của VGG tính đến cuối quý 2/2022 đã tăng thêm 20% lên gần 3.120 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm tới 98,3% tổng nợ phải trả của công ty. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 40% so với đầu năm, lên hơn 1.918 tỷ đồng. Vay nợ thuê ngắn hạn cũng tăng 57%, lên hơn 110 tỷ đồng.

Trong năm nay, VGG dự kiến sẽ chi 100 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng tại khu công nghiệp Dệt may Bình An (Bình Dương). Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chi 70 tỷ đồng để tăng thêm vốn góp tại các đơn vị, 5 tỷ đồng đầu tư máy móc chuyên dụng, 30 tỷ đồng xây dựng văn phòng tại Hà Nội, và 5 tỷ đồng nâng cấp môi trường làm việc.

VGG dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Với hơn 44 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, dự kiến VGG sẽ chi gânf 53 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu VGG tăng 0,92%, đạt 44.100 đồng/cổ phiếu.

Quỳnh Trang