Mô hình mới về truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cần có những nghiên cứu về mô hình truyền thông mới nhằm truyền tải về cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo ngày càng hiệu quả.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Mô hình mới về truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Trung tâm cho biết, là đơn vị sự nghiệp KHCN công lập trực thuộc Bộ KH&CN, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông KHCN được giao là đầu mối tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông KHCN và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ.

Hằng năm, Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông các hoạt động, sự kiện của Bộ và ngành khoa học, công nghệ. Một số hoạt động, chiến dịch truyền thông lớn được Trung tâm tổ chức như: Tuần lễ truyền thông khoa học và công nghệ, Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Mỗi năm có hàng nghìn tin, bài được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang thông tin điện tử của Trung tâm và trên các ấn phẩm của nhiều cơ quan thông tấn báo chí; giúp truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tựu, nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ tin cậy giao phó. Trung tâm đã phát huy hiệu quả vai trò đầu mối, phối hợp với các cơ quan báo chí, nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài Bộ tuyên truyền đậm nét, toàn diện về hoạt động của Bộ và ngành khoa học công nghệ, giúp cho hiệu quả thông tin về lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được truyền tải kịp thời đến cơ quan quản lý; truyền cảm hứng, tình yêu khoa học đến đông đảo người dân, nhất là với thế hệ trẻ.

Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ “nghiên cứu và phát triển” trong lĩnh vực truyền thông khoa học và công nghệ; trong đó tập trung vào nghiên cứu về mô hình truyền thông mới nhằm truyền tải về cơ chế, chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng hiệu quả, tiếp cận được đông đảo quần chúng, nhân dân, những tập thể, cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.
Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí lớn, uy tín của đất nước. Bộ trưởng đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ tích cực, chủ động triển khai các chương trình phối hợp này hiệu quả, thiết thực.

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, lãnh đạo Trung tâm cần không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý; xứng đáng với vai trò là hạt nhân kết nối hoạt động truyền thông khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các đơn vị báo chí của Bộ và các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Minh Anh