Mức vốn pháp định của 9 tổ chức tín dụng từ 15/1/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Vốn pháp định của ngân hàng thương mại là 3.000 tỷ đồng
Vốn pháp định của ngân hàng thương mại là 3.000 tỷ đồng

Mức vốn pháp định của ngân hàng, tổ chức tín dụng

a). Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng;

b). Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng;

c). Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng;

d). Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD);

đ). Công ty tài chính: 500 tỷ đồng;

e). Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng;

f). Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng;

Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường có mức vốn pháp định 1 tỷ đồng
Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường có mức vốn pháp định 1 tỷ đồng

g). Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn: 0,5 tỷ đồng;

h). Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.

Hiệu lực thi hành

Nghị định quy định, tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Công ty tài chính phải đảm bảo mức vốn pháp định 500 tỷ đồng
Công ty tài chính phải đảm bảo mức vốn pháp định 500 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định trên, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020.

Hà Tiên