Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn

Chiều 30/11, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn số 9 về: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”.

Trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhằm đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong lĩnh vực đối ngoại công đoàn, ngày 30/11/2023, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn số 9 về: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế” tại trụ sở Bộ Công Thương. Đây là một trong 10 diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn
Các đại biểu tham dự Diễn đàn

 

Dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải. Ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Phan Văn Bản – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam chủ trì Diễn đàn.  Khách mời dự Diễn đàn còn có các chuyên gia, đại biểu Công đoàn các Công đoàn ngành, địa phương một số tỉnh, thành cả nước…

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tin tưởng rằng Diễn đàn sẽ tạo nên bước chuyển biến mới trong công tác đối ngoại công đoàn

 

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đa tầng nấc. Trong đó có các FTA thế hệ mới đã được ký kết, có những cam kết về lao động công đoàn. Vì vậy, Diễn đàn hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là Hội nghị đối ngoại do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại nhằm phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế và của cả hệ thống công đoàn.

Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương và đội ngũ cán bộ, đoàn viên cùng nhau nhìn lại quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra khí thế, quyết tâm mới cho toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, từng tổ chức và cá nhân trong hoạt động đối ngoại.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng tin tưởng rằng, Diễn đàn hôm nay sẽ đánh một dấu mốc mới và tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa cho công tác đối ngoại của tổ chức công đoàn, đồng thời chúc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công rực rỡ.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải khẳng định, đối ngoại nhân dân là một trong những sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam

 

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải khẳng định, đối ngoại nhân dân là một trong những sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam. Việc quán triệt sâu sắc tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đối ngoại nhân dân là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bài học kinh nghiệm quan trọng hàng đầu, đúc rút được từ thực tiễn cách mạng nước ta và hoạt động đối ngoại nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải cũng đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận 4 vấn đề chủ yếu, trong đó tiếp tục khẳng định một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của cách mạng Việt Nam là đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, đoàn kết nhân dân trong nước gắn với đoàn kết nhân dân thế giới.

Mặt khác, trong tình hình mới, cần tăng cường quan hệ quốc tế để thế giới hiểu đúng, sâu sắc về Công đoàn Việt Nam - một tổ chức có bề dày lịch sử gần 100 năm, tạo lập bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam. Từ đó không ngừng mở rộng mặt trận ủng hộ, đồng thời phải có tâm thế tích cực bảo vệ Công đoàn Việt Nam trước mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất, sứ mệnh và bản sắc văn hoá của Công đoàn Việt Nam.

Ông Hải cũng nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam rất khác biệt, trong khi thế giới hoạt động rất chuyên nghiệp nhất là những vấn đề mang tính toàn cầu, do vậy cần trân trọng tiếp thu, chọn lọc để học tập, làm phong phú hơn tư duy về tổ chức và hoạt động công đoàn.

Cuối cùng, cần chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững trong quan hệ quốc tế; chủ động kết nối, phát triển quan hệ với các đối tác mới; tích cực chuẩn bị lực lượng để tham gia có trách nhiệm cao hơn tại các cơ chế, diễn đàn đa phương của công đoàn khu vực và quốc tế; Công tác vận động, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tập trung bổ khuyết cho tổ chức và hoạt động công đoàn, nhất là tri thức mới về phong trào công nhân, công đoàn; nâng cao năng lực nghiên cứu tham mưu chiến lực từ quan hệ quốc tế đi đối với việc xây dựng, phát triển ngày càng nhiều sản phẩm thông tin đối ngoại hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng… bố trí nguồn lực tài chính hợp lý cho hoạt động đối ngoại và nhân lực chuyên nghiệp, bản lĩnh, am tường sâu sắc về công đoàn” – Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Chủ tịch Phan Văn Bản
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản tham luận tại Diễn đàn

 

Tham luận tại Diễn đàn, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, trước hết cần xác định công tác đối ngoại là một hoạt động nằm trong tổng thể hoạt động chung của tổ chức công đoàn. Hoạt động đối ngoại xuất phát từ yêu cầu phát triển, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, gắn kết người lao động trong nước, trong khu vực và trên thế giới. Chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức công đoàn cùng ngành nghề theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, TLĐLĐVN. Đồng thời duy trì phát triển quan hệ sâu rộng với các công đoàn ngành, tổ chức quốc tế ở các nước, các khu vực có vị trí quan trọng trong  chính sách đối ngoại Việt Nam. Chủ động và sử dụng hiệu quả các chương trình phối hợp, nguồn hỗ trợ của công đoàn ngành, tổ chức quốc tế về kiến thức, kinh nghiệm và đào tạo nhân lực. Xây dựng kế hoạch đối ngoại phong phú, đa dạng nhưng phải cụ thể, thiết thực. Coi trọng việc kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại.

Từ đó đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, TLĐLĐVN và các cơ quan
liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác đối ngoại, đồng thời đảm bảo nguồn lực tài chính công đoàn để chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch hằng năm, thực hiện trách nhiệm thành viên đối với công đoàn quốc tế, tham dự các hoạt động quốc tế và khu vực khi cần thiết.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn
Ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Phan Văn Bản – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam chủ trì Diễn đàn

 

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã nghe và thảo luận về các nội dung: Xây dựng, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới – Vai trò của tổ chức công đoàn; Đóng góp của họat động đối ngoại đối
với tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Ninh – Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động đối ngoại công đoàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới; Tầm quan trọng của đối ngoại công đoàn trong thời kỳ phát triển công tác đối ngoại nhân dân ở tỉnh Hà Tĩnh 

- Giải pháp phát triển bền vững hoạt động đối ngoại công đoàn; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển hoạt động đối ngoại công đoàn trong 5 năm tới; Giải pháp phát triển bền vững hoạt động đối ngoại công đoàn vùng biên giới; Bài học kinh nghiệm, giải pháp phát triển hoạt động đối ngoại công đoàn vùng biên giới 3 nước; Mục tiêu, giải pháp xây dựng nguồn lực để chuẩn bị tham gia công đoàn ngành quốc tế của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Nhận diện, giải pháp phát huy những sáng kiến về tổ chức, hoạt động công đoàn của Công đoàn Đường sắt Việt Nam từ quan hệ công đoàn quốc tế; Xu hướng phát triển về tổ chức và hoạt động của công đoàn ngành xây dựng quốc tế; bài học kinh nghiệm đối với Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong hội nhập quốc tế; Khai thác hiệu quả nguồn lực quốc tế, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam; Kinh nghiệm đề xuất thành công sáng kiến của Công đoàn Công Thương Việt Nam đối với công đoàn quốc tế; Tăng cường vai trò của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, thúc đẩy đảm bảo an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động – Nhiệm vụ và giải pháp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới…

Hồ Nga