NatSteelVina: Bàn phương án nhập, xuất hàng không tiếp xúc

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm phức tạp tại các tỉnh thành, để phòng và chống việc lây nhiễm trong công tác xuất, nhập hàng cho các xe hàng đến từ ngoại tỉnh; hơn nữa, để duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa duy trì hoạt động SXKD vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty NatSteelVina tổ chức hội thảo xây dựng phương án “Nhập-xuất hàng không tiếp xúc”.

Tham dự hội thảo bao gồm các bộ phận: Phòng Kinh doanh, Bảo vệ, An toàn, Kho và Công nghệ thông tin.

Tại buổi hội thảo, ông Hồ Việt Cường – Trưởng phòng Kinh doanh trình bày các quy trình xuất nhập hàng hiện tại để các thành viên tham dự hội thảo cùng nhau phân tích tìm ra các khâu có nguy cơ gây ra các rủi ro lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình xuất, nhập hàng hóa. Rất nhiều ý kiến đưa ra để phân tích cụ thế các mối nguy hại trong bầu không khí sôi nổi.

Ông Đinh Ngọc Tuân – Tổ trưởng tổ Bảo vệ phân tích các khâu tiềm ẩn khả năng lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với lái xe để đo thân nhiệt, kiểm tra và kiểm soát hàng hóa trên xe, kiểm tra giấy tờ, lệnh giao, nhận hàng từ lái xe… trong khâu xuất, nhập hàng.

Ông Hoàng Hải An – Trưởng phòng Kho-KCS phân tích vấn đề những nguy cơ tiềm ẩn của các nhân viên bộ phận Kho-KCS khi phải tiếp xúc với các lái xe trong quá trình yêu cầu xuất, nhập hàng từ khách hàng, làm thủ tục cân, cũng như trong quá trình bốc xếp hàng hóa và làm các thủ tục giao nhận với lái xe, khách hàng.

Sau khi phân tích cụ thể các ý kiến, Hội thảo đã xác định được các mối nguy hiểm lây nhiễm tại 5 khâu trong quá trình xuất, nhập hàng do bộ phận Bảo vệ, Kho-KCS đảm nhiệm. Hội thảo đã xây dựng Quy trình xuất-nhập hàng không tiếp xúc dựa trên Quy trình xuất hàng cũ, vừa đảm bảo được các quy định quản lý của Công ty, đồng thời áp dụng công tác xuất/nhập hàng hóa không tiếp xúc bằng cách điều chỉnh một số các hoạt hoạt động và đặc biệt là nâng cấp hệ thống quản trị và phần mềm quản lý. Cụ thể như sau:

Đối với bộ phận Bảo vệ, thay đổi việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn điều chỉnh quy trình bằng máy đo thân nhiệt hồng ngoại, sát khuẩn tự động, khai báo y tế sử dụng mã QR của phần mềm Bluezone,… Kiểm soát hàng hóa trên xe thông qua việc nâng cấp hệ thống Camera, sử dụng xe thang để không trực tiếp tiếp xúc với xe/lái xe khi nhập/xuất hàng.

Đối với khâu cân, chuyển lệnh xuất/nhập và cẩu hàng, áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu mà trước đây lái xe/khách hàng thực hiện bằng công tác tiếp xúc trực tiếp. Bổ sung module phần mềm sắp xếp lượt xe ra vào và thông báo qua hệ thống loa phóng thanh cùng với hiển thị trên màn hình.

Các lái xe phải thực hiện:

+ Đo thân nhiệt và sát khuẩn bằng máy tự động.

+ Đeo khẩu trang và đội mũ chống giọt bắn.

+ Ngồi chờ tại khu vực riêng theo quy định.

+ Ký nhận phiếu giao nhận chuyển vào thùng khử khuẩn hoặc qua thiết bị ký điện tử SignPad.

+ Chấp hành các quy định của Công ty.

Với lưu trình mới toàn bộ các khâu mà trước đây người lao động Công ty tại các khâu phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng/lái xe được loại bỏ. Đảm bảo theo đúng các khuyến cáo của bộ Y tế. Tuy việc xây dựng lại lưu trình không phải là quá phức tạp nhưng nó đã đảm bảo cho việc hạn chế đến mức thấp nhất khả năng lây nhiễm của khách hàng/lái xe vào Công ty ngay cả trong trường hợp họ là F0.

thang xe

Sử dụng xe thang kiểm tra

quy  dinh moi
Đo thân nhiệt tự động
quy dinh moi 2
Rửa tay tự động
camera
Hệ thống camera theo dõi

 

Mạnh Lực