Ngân hàng MB Bank tung 6 gói cho vay lãi suất ưu đãi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội có nhiều gói cho vay, trong đó có 6 gói cho vay lãi suất ưu đãi, từ cho vay mua, sửa chữa bất động sản, đến cho vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng…
ngân hàng MB Bank

1. Vay mua nhà đất thổ cư

Ngân hàng MB Bank cho vay tối đa 240 tháng

- Tỷ lệ cho vay/nhu cầu vốn: 80%

- Tài sản đảm bảo: Tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản đảm bảo độc lập là quyền sử dụng đất, nhà ở, Quyền chung cư, đất nông nghiệp

- Phương thức giải ngân: Giải ngân phong tỏa hoặc trực tiếp cho bên bán

- Phương thức cho vay: Cho vay từng lần

- Chủ thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay: khách hàng hoặc bố mẹ, con của khách hàng.

  1. Vay mua nhà dự án ngân hàng MB Bank

- Thời gian cho vay: Tối đa 240 tháng

- Tỷ lệ cho vay/nhu cầu vốn: 80%

- Lãi suất: 6,84%

- Tài sản đảm bảo: Tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản đảm bảo độc lập là  quyền sử dụng đất, nhà ở, quyền chung cư, đất nông nghiệp

- Phương thức giải ngân: Giải ngân phong tỏa hoặc trực tiếp cho bên bán

- Phương thức cho vay: Cho vay từng lần

- Chủ thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay: khách hàng hoặc bố mẹ, con của khách hàng

  1. Vay xây, sửa chữa và trang bị nội thất nhà ở MB Bank

Thời gian cho vay: Tối đa 180 tháng

- Tỷ lệ cho vay/nhu cầu vốn: 80%

- Lãi suất: 6,84%

- Tài sản đảm bảo: Tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản đảm bảo độc lập là quyền sử dụng đất, nhà ở, Quyền chung cư, đất nông nghiệp

- Phương thức giải ngân: Giải ngân phong tỏa hoặc trực tiếp cho bên bán

- Phương thức cho vay: Cho vay từng lần

- Chủ thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay: khách hàng hoặc bố mẹ, con của khách hàng

  1. Vay mua ô tô MB Bank

- Phê duyệt tự động: Có kết quả phê duyệt ngay khi đăng ký thông tin vay qua App MBBank

- Thời gian vay lên đến 84 tháng

- Tỷ lệ cho vay lên tới 80% nhu cầu vốn

- Lãi suất: 6,6%

- Khách hàng chủ động theo dõi khoản vay, lịch trả nợ dự kiến, trả nợ một phần/tất toán trước hạn khoản vay hoàn toàn trên App MBBank

  1. Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Đăng ký vay vốn trải nghiệm trên App MBB

- Tối đa 80% nhu cầu vốn và không quá 03 tỷ đồng

- Lãi suất: 7,9%

- Thời gian vay: tối đa 84 tháng

- Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

  1. Vay sản xuất kinh doanh

-Thời gian duy trì hạn mức vốn lưu động theo hạn mức tối đa: lên đến 24 tháng

- Số tiền cho vay: tối đa 90% nhu cầu vốn.

- Lãi suất: 5,9%

- Trả nợ: Gốc: theo từng khế ước nhận nợ (cuối kỳ/định kỳ); lãi: trả định kỳ/cùng kỳ trả gốc.

Tài sản đảm bảo: Bất động sản, ô tô, Giấy tờ có giá

Bên cạnh đó, MB Bank còn có các gói cho vay tiêu dùng tín chấp, cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán…

Các khoản vay thế chấp tại ngân hàng MB Bank được ưu đãi lãi suất dao động từ 5,9 - 7,9%/năm. Khách hàng vay vốn mua nhà đất, nhà dự án, ô tô, vay kinh doanh… sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi trong thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm. Sau khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất sẽ thả nổi theo thị trường, được tính dựa trên mức lãi suất tiền gửi cuối kỳ 13 tháng + biên độ, lãi vay thông thường dao động từ 9-12%/năm.

Đông Triều