Ngành Công Thương Bà Rịa-Vũng Tàu: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế

6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản đã thực hiện đạt và vượt tiến độ kế hoạch được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh đã thực hiện đạt và vượt tiến độ kế hoạch giao đầu năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhẹ

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính theo giá so sánh năm 2015: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6/2022 (kể cả dầu thô và khí đốt) ước đạt 45.478,09 tỷ đồng, giảm 1,58% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng ước đạt 258.520,91 tỷ đồng, tăng 2,33%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) tháng 6/2022 ước đạt 29.744,09 tỷ đồng, tăng 8,83% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng ước đạt 167.937,64 tỷ đồng, tăng 8,71% so với cùng kỳ (KH 9,82%).

Như vậy, so với chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu và khí đốt giao
đầu năm 2022 (giá so sánh tăng 9,82%). Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 chưa đạt tiến độ đề ra.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu, thực hiện tháng 6/2022 ước đạt 728,69 triệu
USD, tăng 2,31% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng ước đạt 3.517,61 triệu USD, tăng 8,35% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô tháng 6/2022 ước đạt 484,130 triệu USD, tăng 4,03% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng ước đạt 2.450,82 triệu USD, tăng 7,87% so với cùng kỳ. (thực hiện chưa đạt kế hoạch giao đầu năm là 8,42%).

Nguyên nhân, trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho hoạt động kinh doanh của các do anh nghiệp bị gián đoạn, nhất là ngành hóa dầu như Tổ hợp hóa dầu Long Sơn chưa đi vào hoạt động. Trong năm 2022, tình hình dịch Covid-19 đã ổn định, các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất bình thường nên nhu cầu thị trường xuất khẩu tăng cao, nhất là ngành chất dẻo nguyên liệu, cao su, sản phẩm từ chất dẻo tăng nên các sản phẩm này có tốc độ tăng trưởng tốt; các doanh nghiệp công nghiệp mới đi vào hoạt động cũng tăng... Từ đó, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có mức tăng trưởng cao.

Tổng mức bán lẻ, kim ngạch nhập khẩu khởi sắc

Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ tháng 6 ước đạt 14.394,25 tỷ đồng tăng 20,64% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 76.671,62 tỷ đồng, tăng 9,69% cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ tháng 6/2022 ước đạt 5.012,35 tỷ đồng, tăng 9,29% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 28.603,68 tỷ đồng, tăng 11,43% so với cùng kỳ (vượt tiến độ kế hoạch đề ra đầu năm 2022 là 11,05%).

Kim ngạch nhập khẩu thực hiện đạt và vượt tiến độ kế hoạch giao đầu năm là 11,43%

Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 6/2022 ước đạt 643,92 triệu USD, tăng 0,02% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 3.524,89 triệu USD, tăng 12,28% so với cùng kỳ (thực hiện đạt và vượt tiến độ kế hoạch giao đầu năm là 11,43%).
Có thể thấy, 02/4 chỉ tiêu kinh tế thực hiện đạt tiến độ và vượt tiến đó đó là tổng mức bán lẻ, kim ngạch nhập khẩu. Và 02 chỉ tiêu là giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu thực hiện chưa đạt tiến độ kế hoạch giao nhưng đã có sự tăng trưởng dần.

Hoàng Dương