Ngành Công Thương Ninh Bình - Những dấu ấn sau 30 năm tái lập Tỉnh

Sau 30 năm tái lập, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, ngành Công Thương Ninh Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ, đầy ấn tượng, khẳng định vai trò là nền tảng trong phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.