Ngành Công Thương Thái Bình: Đồng bộ nhiều giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế

Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, nhờ có các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, phục hồi kinh tế, ngành Công Thương Thái Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện trong năm 2021.