Nhà máy Cán thép Lưu Xá cải tạo sàn nguội đóng bó tự động

Nhà máy Cán thép Lưu Xá đã thiết kế và thi công công trình cải tạo sàn nguội thép hình để đóng bó tự động.

Vừa qua, tại Nhà máy Cán thép Lưu Xá, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức Hội nghị phát động thi đua thực hiện việc thiết kế và thi công công trình cải tạo sàn nguội thép hình để đóng bó tự động chào mừng 60 năm thành lập Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty (1959-2019), chào mừng 56 năm ngày truyền thống công nhân Gang thép (29/11/1959-29/11/2019).

can luu xa
Rực rỡ những thanh thép nóng

Tại Hội nghị phát động thi đua đảm nhận Công trình, ông Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty và lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam đã yêu cầu Nhà máy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để CBCNVC-LĐ nhận thức rõ hơn những khó khăn, thuận lợi của Công ty và Nhà máy, tầm quan trọng của công trình trong việc nâng cao năng lực cán thép hình, giảm cường độ lao động, phát huy lợi thế của Nhà máy; Động viên người lao động đoàn kết, lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thực hiện công trình cũng như nhiệm vụ SXKD Quý IV năm 2019.

Ông Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc phụ trách chung Nhà máy Cán thép Lưu Xá đã xác định, đây là công trình lần đầu tiên Nhà máy thiết kế và thi công, khối lượng công việc lớn, trong quá trình thực hiện cần tập trung cao từ khâu thiết kế đến thi công, cần tập trung và huy động trí tuệ, nguồn lực... quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhà máy nhận định rằng, khi công trình hoàn thành sẽ góp phần nâng cao được công suất và chất lượng sản phẩm, giảm hao phí nhân công. Thay mặt Ban lãnh đạo và CNVCLĐ Nhà máy, đồng chí cam kết cùng Ban chỉ đạo, các phòng ban, phân xưởng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua, cũng như thực hiện tốt mọi nhiệm vụ Công ty giao.

PV