Nhiệt điện Bà Rịa: Giá trị nhân văn từ chương trình hiến máu tình nguyện

Ngày 5/10/2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tham gia hiến máu tình nguyện theo cuộc vận động hiến máu của UBND thành phố Bà Rịa.

Hiến máu tình nguyện là một trong những nghĩa cử cao đẹp mang đậm giá trị nhân văn. Hằng ngày, hằng giờ, trên cả nước chúng ta luôn gặp những người có hoàn cảnh rất khó khăn.

CBCNV Nhiệt điện Bà Rịa hiến máu tình nguyện
CBCNV Nhiệt điện Bà Rịa hiến máu tình nguyện

Trong đau ốm, cấp cứu, họ thiếu máu, không đủ điều kiện mua máu để tự cứu sống mình. Họ đang khao khát trông chờ lòng nhân ái bằng những giọt máu quý báu của mọi người. Chỉ cần hiến một phần máu của mình, chúng ta đã cứu sống rất nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè và trước tiên là cứu được tính mạng của chính người bệnh đang cần máu.

CBCNV Nhiệt điện Bà Rịa hiến máu tình nguyện

Trong năm 2022, CBCNV tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tham gia hiến máu tình nguyện 2 trong 3 đợt kêu gọi của Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua đợt hiến máu tình nguyện lần này, trong năm qua, CBCNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã hiến được 48 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

PV