Nhiệt điện khắc phục sự cố, thủy điện cải thiện lượng nước về, cung ứng điện miền Bắc có thêm 1.000 MW

Ngày 9/6, tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 87%, cùng với đó một số tổ máy nhiệt điện đã khắc phục sự cố và được đưa vào vận hành, giúp nâng tổng công suất khả dụng hệ thống điện miền Bắc lên mức 19.618 MW.
Công suất đỉnh toàn hệ thống điện miền Bắc đạt 37.503 MW, bao gồm nhiệt điện và thủy điện
Công suất đỉnh toàn hệ thống điện miền Bắc đạt 37.503 MW

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Bộ Công Thương đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo cung ứng điện. Trong đó triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện; đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện; tích cực bổ sung các nguồn điện mới cho hệ thống; tập trung khắc phục các sự cố nguồn điện...

Cập nhật mới nhất về tình hình cung ứng điện, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 9/6, sản lượng toàn hệ thống điện miền Bắc 789,9 triệu kWh, thấp hơn 18 triệu kWh so với ngày 8/6. Trong đó, thủy điện đạt 48,2 triệu kWh, cao hơn 1 triệu kWh so với ngày 8/6; nhiệt điện 261,4 triệu kWh, thấp hơn 12 triệu kWh so với ngày 8/6.

Công suất đỉnh toàn hệ thống điện miền Bắc đạt 37.503 MW, thấp hơn 440 MW so với ngày 8/6.

Loại hình nguồn Công suất khả dụng ngày 9/6 Công suất khả dụng ngày 8/6 Công suất khả dụng ngày 9/6 so với ngày 8/6
Thủy điện 4.846 MW 4.147 MW +699 MW
Nhiệt điện 11.608 MW 11.549 MW +59 MW
Truyền tải Bắc - Trung 2.546 MW 2.724 MW -178 MW
Nguồn khác 617 MW 440 MW +177 MW
Tổng nguồn khả dụng miền Bắc bao gồm cả truyền tải Bắc - Trung 19.618 MW 19.218 MW +400 MW

Tính đến ngày 10/6, đã khắc phục sự cố và đưa vào vận hành một số tổ máy nhiệt điện (Nghi Sơn 1-S1: 300 MW; Thái Bình 1-S1: 300 MW; Quảng Ninh-S1: 300 MW), qua đó nâng tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc thêm khoảng 1.000MW, lên mức 19.618 MW, trong đó công suất khả dụng của thủy điện là 4.846 MW. Đã huy động 19 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 1221,12 MW.

Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 kiểm tra công tác sửa chữa tổ máy số 1 ngày 9/6
Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 kiểm tra công tác sửa chữa tổ máy số 1 ngày 9/6

Thông tin thêm về tình hình thủy văn, Cục Điều tiết điện lực cho biết, lưu lượng nước về tại các hồ thủy điện ngày 9/6 như sau: Lai Châu = 396 m3/s, Sơn La = 638 m3/s, Hòa Bình = 376 m3/s, Bản Chát = 38.95 m3/s, Tuyên Quang = 118.5 m3/s. Tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 87% so với lưu lượng nước về ngày 8/6.

Nhìn chung, mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu miền Bắc (Lai Châu, Sơn La, Bản Chát, Huội Quảng, Tuyên Quang) đã có sự cải thiện so với ngày 8/6, tuy nhiên vẫn vẫn xấp xỉ mực nước chết, không huy động được khoảng 5.000MW, riêng mực nước hồ thủy điện Sơn La tăng 1,9m so với ngày 8/6, hồ Hòa Bình còn cách mực nước chết 23,6m.

Do đó, một số thủy điện hiện vẫn phát điện cầm chừng cầm chừng với cột nước, công suất thấp: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 9/6 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 9/6 so với ngày 8/6 Mực nước hồ ngày 9/6 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu
Hồ Lai Châu 268,7 m 270 m +1,9 m +3,7 m  
Hồ Sơn La 175,9 m 175 m +0,6 m +0,9 m  
Hồ Hòa Bình 103,6 m 80 m +0,2 m +23,6 m 81,9 m
Hồ Thác Bà 45,65 m 46 m -0,01 m +0,05 m 46,5 m
Hồ Tuyên Quang 91,4 m 90 m +0,2 m +1,4 m 90,7 m
Hồ Bản Chát 432,4 m 431 m +0,2 m +1,4 m  
Hồ Huội Quảng 368,8 m  m +0,3 m +0,8 m  

 

Sau một thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, sáng 10/6 tổ máy S2 của Nhiệt điện Thái Bình 2 đã được khởi động trở lại, cho biết sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh/ngày.

Trong khi đó, Nhiệt điện Nghi Sơn 1 dự kiến ngày 13/6 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa, kiểm tra thiết bị của tổ máy số 1 để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 7 triệu kWh mỗi ngày.

Như vậy, từ ngày 13/6, sau khi 2 tổ máy của Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày.

Thy Thảo