Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5%

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vừa thông báo về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5% bằng tiền mặt.

Với mức chi trả như trên, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 450 đồng. Ước tính, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC – sàn HOSE) cần chi khoảng 144,3 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Danh sách cổ đông để nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 18/07. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 15/07/2022. PPC sẽ thực hiện thanh toán ngày 17/08. Nguồn chi trả sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh Nhiệt điện Phả Lại
 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trong năm 2021

Trong năm 2021, PPC ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 4.390 tỷ đồng, tương ứng 77,6% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện đạt hơn 3.856 tỷ đồng, tương ứng 71,44% so với kế hoạch đề ra. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty trong năm ngoái đạt 177,27 tỷ đồng, tương đương 42,76% mục tiêu đề ra.

Theo Ban lãnh đạo Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 đã gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của thiên tai, đại dịch Covid-19, cũng như nhiều nhà máy điện mặt trời đồng loạt được đưa vào vận hành thương mại dẫn đến dư thừa nguồn, khiến các nhà máy nhiệt điện than huy động tải thấp.

Giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Diễn biến giá cổ phiếu PPC từ đầu năm đến nay (Nguồn: FireAnt)

Trong Đại hội cổ đông thường niên 2022, PPC đề ra các mục tiêu kinh doanh năm nay, gồm doanh thu đạt 5.427,6 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 277,85 tỷ đồng, tăng 137% so với thực hiện năm ngoái. Tỷ lệ chi trả cổ tức của PPC cho năm 2022 dự kiến ở mức 6% vốn điều lệ.  

Ngày 5/7 vừa qua, PPC đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH KPMG. Trong quý 1/2022, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 85,88 tỷ đồng, tương ứng với 30,9% mức lợi nhuận kế hoạch cả năm.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay ngày 11/7, cổ phiếu PPC được giao dịch quanh mức 17.100 đồng/cổ phiếu.  

Quỳnh Trang