EVNGENCO2 ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn tại các Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Hải Phòng

Trong hai ngày 9, 10/5/2022, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 (Người đại diện phần vốn) tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Nhiệt điện Phả Lại), Hải Phòng (Nhiệt điện Hải Phòng).
Ông Trần Phú Thái phát biểu chủ trì tại sự kiện
Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) EVNGENCO2 chủ trì các lễ ký kết.

Sự kiện còn có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO2, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng đại diện lãnh đạo và các Ban chức năng, Văn phòng EVNGENCO2.

Cụ thể, Tổng công ty Phát điện 2 ủy quyền đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Nhiệt điện Phả Lại cho ông Vũ Xuân Dũng và tại Nhiệt điện Hải Phòng cho các ông Dương Sơn Bá và ông Nguyễn Hoàng Hải. Những người đại diện nói trên được EVNGENCO2 đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT, giới thiệu chức danh quản lý tại các công ty trên.

 Ký kết đại diện vốn tại Công ty Nhiệt điện Phả Lại
Lãnh đạo EVNGENCO2 và các Ban chuyên môn chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại với ông Vũ Xuân Dũng

Việc ký kết hợp đồng ủy quyền được thực hiện theo Nghị quyết số 151/NQ-HDQT ngày 04/5/2022 của HĐQT EVNGENCO2 về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2, giới thiệu tham gia các chức danh quản lý tại các công ty này.

ký kết đại diện vốn tại Nhiệt điện hải Phòng
Ký kết hợp đồng ủy quyền với Nhóm người đại diện tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng với ông Dương Sơn Bá và ông Nguyễn Hoàng Hải.

Tại các Lễ ký kết, ông Trần Phú Thái đã thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng những Người đại diện phần vốn đã được Tổng công ty tin tưởng ký Hợp đồng. Ông Thái đồng thời lưu ý Người đại diện phần vốn tại Nhiệt điện Hải Phòng và Nhiệt điện Phả Lại phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng đã ký kết, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tổng công ty giao;

Tập trung triển khai công tác chỉ đạo đơn vị để đảm bảo: Công tác vận hành các tổ máy điện an toàn, tin cậy và ổn định; Công tác sửa chữa bảo dưỡng, sửa chữa lớn cần được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng đặt ra; Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; đồng thời, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty, cũng như tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, những Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các đơn vị cảm ơn Lãnh đạo EVNGENCO2 đã tin tưởng, giao nhiệm vụ, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Người đại diện, điều hành các Đơn vị một cách linh hoạt, hợp lý, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tổng công ty Phát điện 2 giao.

Minh Lương