Nhiệt điện Phả Lại tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 24/5/2023, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Mã chứng khoán: PPC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Năm nay số lượng cổ đông tham dự Đại hội của Nhiệt điện Phả Lại tương ứng 281.268.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự Đại hội có ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cùng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn và đại diện Văn phòng, các Ban chức năng EVNGENCO2.

Về phía Nhiệt điện Phả Lại, dự Đại hội còn có các ông Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện cổ đông của Công ty.

hình ảnh tại Đại hội cổ đông Nhiệt điện Phả Lại
Bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội Nhiệt điện Phả Lại cho biết trong năm 2022, doanh nghiệp đã xây dựng phương án vận hành sản xuất trên cơ sở củng cố tốt các tổ máy để đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất, đảm bảo công suất phát tối đa và bám sát thị trường điện.

Công ty cho biết luôn cố gắng bám sát sản lượng phân bổ theo hợp đồng và huy động của hệ thống tuy nhiên, do hệ thống máy móc thiết bị của dây chuyền 1 đã cũ, tổ máy 6 thời gian sửa chữa S6 không đạt dự kiến, vì vậy, sản lượng điện sản xuất không đạt kế hoạch đề ra.

Về doanh thu, chi phí và lợi nhuận Nhiệt điện Phả Lại đảm bảo vốn phục vụ SXKD, cân đối sử dụng dòng tiền, thực hiện hiệu quả công tác xử lý và thu hồi công nợ tồn đọng lâu năm, thực hiện nộp thuế và các khoản phải nội ngân sách nhà nước đúng hạn quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Nhiệt điện Phả Lại đã thông qua và biểu quyết (với sự nhất trí trên 96%) các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023;

Đồng thời thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2022; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023…

biểu quyết tại đại hội cổ đông Nhiệt điện Phả Lại
Các cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội

Đại hội đồng thời thông qua hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được tổ chức.

Sự kiện thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Xuân Dũng; Bầu bổ sung ông Mai Quốc Long, Kế toán trưởng EVNGENCO2 - Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại doanh nghiệp là thành viên HĐQT Nhiệt điện Phả Lại nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc theo chế độ chuyên trách, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với tổng số phiếu tán thành là 279.976.605 phiếu chiếm tỷ lệ 99,54%.

Thành công của Đại hội đồng cổ đông là nguồn cổ vũ động viên cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, công bố người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Nhiệt điện Phả Lại

Trước đó, cũng vào sáng ngày 24/5/2023, Nhiệt điện Phả Lại và Tổng công ty Phát điện 2 đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Quyết định ủy quyền người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại doanh nghiệp.

Tham dự các Lễ công bố, về phía EVNGENCO2 có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cùng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn và đại diện Văn phòng, các Ban chức năng EVNGENCO2.

Về phía Nhiệt điện Phả Lại, tham dự sự kiện là các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện cổ đông của Công ty.

hình ảnh tại sự kiện
Ông Nguyễn Xuân Diện – Chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Phả Lại trao quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Nhiệt điện Phả Lại cho ông Nguyễn Hoàng Hải

Lễ công bố đã thông qua nội dung Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, theo đó bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Nhiệt điện Phả Lại, thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kể từ ngày 21/4/2023, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

hình ảnh ông Trần Phú Thái phát biểu
Tại buổi Lễ, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Hải đồng thời mong muốn trên cương vị mới ông Hải sẽ cùng với HĐQT, Ban Lãnh đạo Nhiệt điện Phả Lại đoàn kết, đồng lòng tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao

Tiếp đó EVNGENCO2 công bố Quyết định ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Nhiệt điện Phả Lại cho ông Mai Quốc Long với số cổ phần làm đại diện là 49.917.569 cổ phần, tương đương 15,3% Vốn điều lệ Công ty.

hình ảnh tại sự kiện
Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 ( bên phải) trao quyết định Ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Nhiệt điện Phả Lại.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Phú Thái mong muốn ông Mai Quốc Long thực hiện tốt và đầy đủ các nghĩa vụ của người được ủy quyền theo nội dung Hợp đồng ủy quyền, bắt tay ngay vào việc tham gia điều hành cùng HĐQT và Ban Lãnh đạo Nhiệt điện Phả Lại đoàn kết, đồng lòng tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Hải và ông Mai Quốc Long gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo EVNGENCO2, HĐQT Nhiệt điện Phả Lại đã tin tưởng giao trọng trách. Ông Nguyễn Hoàng Hải và ông Mai Quốc Long cho biết sẽ quyết tâm cùng tập thể HĐQT, Ban Lãnh đạo Nhiệt điện Phả Lại triển khai thực hiện và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

hình ảnh tại sự kiện
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Nhiệt điện Phả Lại
hình ảnh tại sự kiện
Lãnh đạo EVNGENCO2 tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Hải
hinh ảnh tại sự kiện
Lãnh đạo EVNGENCO2 tặng hoa chúc mừng ông Mai Quốc Long.
Minh Lương, Diễm Quỳnh