Những hoạt động nổi bật của Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Phát huy sức mạnh và tinh thần đoàn kết của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã vượt qua những khó khăn của nhiệm kỳ 2018-2023, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ 2018-2023 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động của ngành Công Thương nói riêng và xã hội nói chung do tác động của đại dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền kinh tế và an sinh xã hội trên thế giới. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, bất ổn; vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu dùng giảm; tăng trưởng chậm, suy thoái của các nền kinh tế lớn. Bên cạnh đó các vấn đề toàn cầu như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đặt ra các thách thức lớn cho phát triển ở tất cả các quốc gia.

Trước những khó khăn trên, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phát huy được sức mạnh và tinh thần đoàn kết của đoàn viên, người lao động, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để góp phần cùng ngành Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Dưới đây là những hoạt động nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

1. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua và tích cực tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến”

Với đặc điểm là một ngành kinh tế đa ngành, các đơn vị trong ngành Công Thương luôn duy trì tốt phong trào thi đua đa dạng, đặc biệt là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm”, “Chống lãng phí, tham ô”, “Bảo đảm vệ sinh an toàn lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Nhiệm kỳ 2018-2023, với Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các đơn vị trong toàn Ngành đã có hơn 150.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 9.000 tỷ đồng, số tiền thưởng cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là trên 90 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội.

Công đoàn Công Thương Việt Nam
Công đoàn Công Thương Việt Nam đứng thứ Ba toàn quốc trong phong trào thi đua “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm phòng chống dịch covid -19” do Tổng LĐLĐVN phát động

Một trong những phong trào thi đua tiêu biểu trong nhiệm kỳ là chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm phòng chống dịch covid -19” do Tổng LĐLĐVN phát động. Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và những yêu cầu của Chương trình 1 triệu sáng kiến; đồng thời vận động đoàn viên, người lao động phát huy thế mạnh, sức sáng tạo ở từng lĩnh vực công tác, ra sức thi đua, nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng từ những công việc cụ thể. Kết quả đến nay: đã cập nhật 191.781 sáng kiến lên phần mềm của Tổng LĐLĐVN, vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao, mang lại hiệu quả 35,6 tỷ đồng; Có 10 công trình sản phẩm được công nhận làm lợi 8 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch covid 19. Kết quả Công đoàn Công Thương Việt Nam đứng thứ Ba toàn quốc, được Tổng LĐLĐVN, Lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá cao. 

2. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn xác định công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là một nội dung trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược quyết định sự tồn tại của tổ chức Công đoàn. Vì vậy, trong những năm qua Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn đồng hành và hỗ trợ cơ sở pháp lý nhằm hướng dẫn đơn vị thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng đoàn viên để tạo sức thu hút người lao động tham gia các hoạt động công đoàn và tự nguyện ra nhập công đoàn. Tính đến 30/6/2023, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã kết nạp mới 20.961 đoàn viên, thành lập được 25 CĐCS, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam đề ra.

Công đoàn Công Thương Việt Nam
Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Công Thương Việt Nam thành lập được 25 CĐCS, vượt 150% Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam đề ra

Trong công tác xây dựng Đảng, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho cán bộ đoàn viên học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn các cấp; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ năm 2018-2022, toàn Ngành đã có 8.003 đoàn viên công đoàn ưu tú đã được các công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng, trong đó 5.449 người đã được kết nạp vào Đảng.

3. Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, công tác xã hội và hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động được thực hiện thiết thực kịp thời

Hàng năm, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn đặt ra mục tiêu phải đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Tổ chức các lớp tập huấn về kĩ năng thương lượng, ký kết thỏa ước. Các bản thỏa ước được ký phải đảm bảo được quyền lợi và nhiều nội dung có lợi cho đoàn viên, người lao động. Đã có hơn 406 đơn vị ký thỏa ước lao động tập thể, chiếm tỷ lệ trên 90%, trong đó: Doanh nghiệp Nhà nước đạt 98%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 93,35%; doanh nghiệp FDI đạt 87,87%...

Công đoàn Công Thương Việt Nam
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ký kết 12 thỏa thuận hợp tác song phương với các đối tác đơn vị, doanh nghiệp nhằm mang nhiều lại mức ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn, người lao động

Hưởng ứng Chương trình vì phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động do Tổng LĐLĐVN phát động và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam kêu gọi, phát động. Với mong muốn ngày càng có nhiều đoàn viên và người lao động được quan tâm, hỗ trợ động viên, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chủ động tìm kiếm đối tác mới với các sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức đàm phán, ký kết 12 thỏa thuận hợp tác song phương với các đối tác đơn vị, doanh nghiệp nhằm mang nhiều lại mức ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn và đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam từ 10-30% (tùy từng sản phẩm). 

CĐCTVN đã trích gần 17 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động công tác xã hội có ý nghĩa thiết thực. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tết sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”, “Vì biển, đảo Việt Nam”, các Quỹ từ thiện xã hội... được hoạt động thiết thực và hiệu quả, mỗi năm chi hàng chục tỉ đồng hỗ trợ cho các hoạt động. Đặc biệt, trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh, Công đoàn Công Thương Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp chi hỗ trợ trên 86 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…

4. Nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động, nổi bật là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào xây dựng “Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Đặc biệt, 5 năm qua, toàn Ngành đã có 208.112 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đạt tỷ lệ 75,5% (trong đó, khối hành chính sự nghiệp chiếm tỷ lệ 90-95%). 

Công đoàn Công Thương Việt Nam
Hơn 75% lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong đội ngũ CNVCLĐ

Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, vận động trong công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn trong ngành luôn quan tâm và có những bước đột phá với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung phong phú, quy mô và cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tăng cường các tin, bài, phóng sự trên các cơ quan thông tấn báo chí như Báo Lao động, Báo Công Thương, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tạp chí Công Thương, Truyền hình Công Thương, trên Trang thông tin điện tử Công đoàn Công Thương Việt Nam. Nhiều nơi, công đoàn sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn như sử dụng trên mạng zalo, facebook công đoàn...

Công đoàn Công Thương Việt Nam
Trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”; hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn do Tổng LĐLĐVN tổ chức; tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong CNVCLĐ... Đặc biệt, đoàn viên, người lao động CĐCTVN tham gia chương trình “Giờ thứ 9+” trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Đây là sân chơi lành mạnh để người lao động nâng cao đời sống tinh thần sau giờ làm việc, đồng thời nói lên tâm tư, nguyện vọng, thể hiện tài năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức hiểu biết pháp luật của người lao động; khẳng định sự chăm lo toàn diện của tổ chức Công đoàn đối với người lao động. 

6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được 1.557 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 534 cuộc kiểm tra cùng cấp và 1023 cuộc kiểm tra cấp dưới, trong đó Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cấp dưới 46 cuộc; thực hiện 1622 cuộc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, trong đó kiểm tra cùng cấp 665 cuộc, kiểm tra cấp dưới  957 cuộc; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cùng cấp 05 cuộc, kiểm tra cấp dưới 30 cuộc. UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được  342 cuộc giám sát; trong đó Công đoàn Công Thương Việt Nam đã thực hiện 04 cuộc giám sát công đoàn cấp dưới.

Công đoàn Công Thương Việt Nam
Thực hiện tốt quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Hoạt động UBKT công đoàn các cấp góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn; ngăn ngừa các biểu hiện, hành vi vi phạm, đóng góp tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

7. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn nhằm xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh

Công đoàn các cấp đã cơ bản thực hiện công tác chi tài chính công đoàn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định, chế độ chi tiêu của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN, thực hiện chi đúng đối tượng, đúng mục đích, có hiệu quả, thiết thực và đảm bảo tiết kiệm. Nội dung, cơ cấu chi theo hướng trực tiếp chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Công Thương Việt Nam
Thực hiện công tác chi tài chính công đoàn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

Công tác tài chính công đoàn có nhiều đổi mới, xây dựng dự toán luôn bám sát đúng quy định, các chỉ tiêu về thu, chi và thực tế hàng năm, tận dụng khai thác các nguồn thu khác, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả. 

8. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tiếp tục khẳng định vị thế

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với trên 30 công đoàn ngành các nước và tổ chức quốc tế, tiêu biểu. Hoạt động đối ngoại tại Công đoàn Công Thương Việt Nam được đánh có giá hiệu quả, bài bản và mang tính chuyên nghiệp cao. Những kết quả của hoạt động đối ngoại đã góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với người lao động và nhân dân các nước, tranh thủ sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của các công đoàn ngành và tổ chức quốc tế, tăng cường hiểu biết và nâng cao uy tín của Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Công Thương Việt Nam nói riêng.

Công đoàn Công Thương Việt Nam
Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tiếp tục khẳng định vị thế của Công đoàn Công Thương Việt Nam

Trong nhiệm kỳ, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Công đoàn Công Thương Việt Nam vẫn thường xuyên duy trì kết nối bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp khi dịch bệnh lắng xuống, Công đoàn Công Thương Việt Nam  đã tổ chức 38 đoàn ra, riêng năm 2020 và 2021 có 11 đoàn đoàn ra dưới dạng trực tuyến (với 92 lượt cán bộ), đón 13 đoàn vào (với 68 khách quốc tế), đăng cai tổ chức 25 hội nghị, hội thảo quốc tế; cử hàng trăm lượt cán bộ tham dự hội nghị, hội thảo ngoài nước, hội nghị, hội thảo, tập huấn do Tổng LĐLĐVN và các đối tác tổ chức.

Nguồn: Công đoàn Công Thương Việt Nam