Panasonic tiếp tục được vinh danh Top Doanh nghiệp Phát triển bền vững

Panasonic Việt Nam được bình chọn trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức năm đầu tiên, một lần nữa khẳng định những nỗ lực của thương hiệu Nhật Bản hướng tới tầm nhìn vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Phát triển bền vững là tầm nhìn và định hướng nhất quán của Panasonic trong nhiều năm qua, do đó chúng tôi rất vinh dự khi được ghi nhận với giải thưởng này, đặc biệt, trong năm 2022, là năm đầu tiên trong hành trình 50 năm tiếp theo của Panasonic tại Việt Nam. Panasonic cam kết mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa tầm nhìn về Wellness – đem lại cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng cho mỗi cá nhân, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước Việt Nam, với các thế mạnh về nghiên cứu phát triển và sản xuất, nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội Việt Nam cũng như trên toàn cầu.”

Trong những năm gần đây, Panasonic  liên tiếp được vinh danh trong các giải thưởng uy tín của Chính phủ và các tổ chức chuyên môn, các cơ quan báo chí, đặc biệt vì những đóng góp về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, trên các lĩnh vực hoạt động gồm sản xuất kinh doanh, phát triển công nghệ, thực hiện trách nhiệm xã hội…

Từ năm 2017, Panasonic đã tuyên bố Tầm nhìn môi trường, và đặc biệt một lần nữa khẳng định cam kết “Panasonic tác động xanh” (Panasonic Green Impact) vào đầu năm nay, với những con số cụ thể và ấn tượng: đạt trung hòa carbon trong các công ty thành viên của Panasonic trên toàn cầu vào năm 2030 và đóng góp giảm hơn 300 triệu tấn CO2, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu hiện tại là 33 tỷ tấn vào năm 2050. Panasonic cũng đưa ra tầm nhìn Wellness tại Việt Nam trong 50 năm tiếp theo, trở thành công ty cung cấp giải pháp sức khỏe toàn diện, vì xã hội khỏe mạnh và bền vững.

Đăng Huy