PC Bắc Giang: Hoàn thành 100% trạm biến áp 110 kV theo tiêu chí không người trực

Năm 2021 Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã hoàn thiện cải tạo toàn bộ các trạm biến áp (TBA) 110 kV theo tiêu chí không người trực.

Kể từ 0h00 ngày 30/12/2021, TBA 110 kV Đồi Cốc là TBA 110kV cuối cùng trong tổng số 16 TBA 110kV với tổng công suất đặt 1494MVA của PC Bắc Giang chính thức chuyển sang chế độ vận hành không người trực.

Trước đây, việc vận hành các TBA 110kV truyền thống cần phải có trực ca vận hành làm việc theo chế độ ca, kíp khoảng 10 người/TBA, các thao tác thiết bị trong trạm đều phải theo mệnh lệnh của cấp điều độ có quyền điều khiển thông qua điện thoại, hàng giờ nhân viên vận hành phải thực hiện ghi chép rất nhiều thông số vận hành của các thiết bị sau đó nhập thủ công lên các trang Web để thực hiện báo cáo và có những rủi ro khi trực tiếp thao tác thiết bị.

Khi chuyển sang vận hành không người trực, các thao tác sẽ được thao tác từ Trung tâm Điều khiển xa qua hệ thống SCADA, thông số vận hành hàng ngày được lấy tự động qua phần mềm, các công việc được thực hiện một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

Hơn nữa, 01 tổ thao tác lưu động sẽ quản lý 3-5 TBA 110kV với khoảng 10 người/tổ, do đó góp phần đáng kể tăng năng suất lao động. Việc cải tạo các TBA 110kV theo tiêu chí không người trực cũng góp phần giảm thời gian thao tác các thiết bị, nâng cao độ tin cậy, an toàn và ổn định trong cung cấp điện.

2022_01_05_p7_anh bai viet
Điều độ viên, Trưởng kíp thao tác xa và giám sát các thiết bị TBA 110kV  qua hệ thống SCADA

Với nhiều tính năng, ưu điểm hơn hẳn so với các TBA 110kV xây dựng theo mô hình truyền thống như giảm thời gian thao tác thiết bị, tăng năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy, an toàn và ổn định trong cung cấp điện, việc hoàn thành cải tạo các TBA 110kV không người trực đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lưới điện thông minh tại Việt Nam nói chung và lưới điện tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Đức Tài