Petrolimex Sài Gòn hoạch định tầm nhìn quản lý xăng dầu đến 2030

Petrolimex Sài Gòn vừa tổ chức hội nghị hoạch định Chiến lược nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng hóa tại Công ty.
Petrolimex Sài Gòn
Toàn cảnh hội nghị

Là một trong những đơn vị đầu nguồn lớn nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với sản lượng nhập xuất bình quân đạt gần 6 triệu m3-tấn/năm; thương hiệu Petrolimex luôn được đánh giá là thương hiệu có uy tín nổi bật về quản lý số lượng và chất lượng xăng dầu trong lòng người tiêu dùng Việt Nam; trong những năm qua được các tổ chức về giá trị thương hiệu trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Kết quả đó đến từ tự sự minh bạch của hệ thống phân phối, phong cách phục vụ tận tình chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại cùng với bổn phận và trách nhiệm luôn đảm bảo "Đúng chất lượng - Đủ số lượng" trên toàn bộ hệ thống phân phối của Petrolimex nói chung và Petrolimex Sài Gòn nói riêng.

Với yêu cầu thúc đẩy gia tăng sản lượng qua kho, nâng cao hiệu quả trong các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty, Đề án hoạch định chiến lược nâng cao hiệu quả quản lý xăng dầu của Công ty đã đánh giá toàn diện công tác quản lý hàng hóa, giao nhận, kỹ thuật xăng dầu từ khâu tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, nguồn lực và sử dụng nguồn lực, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, ... trong những năm qua. Trên cơ sở đó, đề ra các hệ thống giải pháp theo định hướng tự động hóa - hiện đại hóa, phù hợp với quy định của Pháp luật và Tập đoàn, Công ty cho giai đoạn 2021 - 2025 với tầm nhìn đến 2030.

Hội nghị đã đưa ra một số nhiệm vụ trước mắt như: Đẩy nhanh tiến độ các đề án đã xây dựng và triển khai, tiếp tục khai thác, hoàn thiện và đầu tư hệ thống đo tính theo hướng tự động hóa; Xem xét nâng cấp toàn diện phòng hóa nghiệm trung tâm thành Trung tâm thử nghiệm xăng dầu của Petrolimex tại khu vực Miền Nam; nâng cấp, cải tiến các phần mềm thuộc nền tảng SAP-ERP; Tiếp tục rà soát, cải tiến các quy trình liên quan đến công tác nhập xuất hàng hóa để phù hợp với yêu cầu vận hành và công tác quản lý.

Cải tiến mô hình tổ chức để đảm bảo chỉ đạo tập trung, xuyên suốt từ Văn phòng Công ty đến các đơn vị; Thường xuyên liên kết, phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức đào tạo cho Hóa nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên về chuyên môn, chuyên sâu, kỹ năng làm việc chuyên ngành Kỹ thuật xăng dầu để tiếp cận kiến thức mới kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập, ...

Petrolimex Sài Gòn 1
Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Công ty Petrolimex Sài GònVõ Văn Tân ghi nhận và đánh giá cao đề án với sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng và số lượng xăng dầu tại Công ty.

Giám đốc Công ty yêu cầu khối kỹ thuật xăng dầu và các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan cần tập trung cao độ để xem xét các vấn đề tồn tại, sắp xếp giải pháp theo các nhóm: Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, nhân lực,... để từng bước thực hiện hiệu quả, đồng bộ từ nghiên cứu, lập kế hoạch cho đến thực thi.

Petrolimex Sài Gòn 2
Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Công ty Nguyễn Văn Cảnh biểu dương sự đồng lòng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên trong khối kỹ thuật xăng dầu và toàn thể CBCNV Công ty trong công tác quản lý hàng hóa trong thời gian qua với những kết quả rõ nét: (1) Gìn giữ và phát huy uy tín thương hiệu Petrolimex về số lượng và chất lượng xăng dầu trên thị trường, (2) Xây dựng và củng cố sức mạnh hệ thống từ việc tổ chức bài bản, đồng bộ công tác quản lý hàng hóa trong toàn Công ty.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh yêu cầu hội nghị tiếp thu các ý kiến góp ý đã nêu để hoàn chỉnh đề án theo mục tiêu và định hướng chiến lược với các hệ thống giải pháp cụ thể, ban hành trước 31.12.2020 để tổ chức triển khai thực hiện.

PV