Petrolimex Sài Gòn tiên phong cung cấp Xăng RON 95 Euro 5

So với Xăng RON 95 mức 3 (phổ biến trên thị trường), Xăng RON 95 - V có chất lượng vượt trội ở 04 chỉ số: Hàm lượng chì (max 0,005 g/l), lưu huỳnh (max 10mg/kg), benzen (max 1.0% thể tích), Hydrocacbon thơm (max 35% thể tích).

Petrolimex Sài Gòn sẽ là đơn vị đầu tiên kinh doanh Xăng RON 95 chuẩn khí thải Euro 5 (tên thương mại: RON 95 - V) tại TP. HCM - Đây là mặt hàng mới có các chỉ tiêu chất lượng vượt trội so với các nhiên liệu xăng đang được tiêu thụ trên thị trường hiện nay.

Thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; là đơn vị luôn ý thức rất cao trong bảo vệ môi trường và tiên phong cung cấp các nhiên liệu sạch - chất lượng cao, Petrolimex trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện Quyết định 49 nói trên của Chính phủ, mang đến người tiêu dùng một sản phẩm mới có chất lượng cao cấp và thân thiện với môi trường.

So với Xăng RON 95 mức 3 (phổ biến trên thị trường), Xăng RON 95 - V có chất lượng vượt trội ở 04 chỉ số: Hàm lượng chì (max 0,005 g/l), lưu huỳnh (max 10mg/kg), benzen (max 1.0% thể tích), Hydrocacbon thơm (max 35% thể tích).

Petrolimex Sài Gòn bắt đầu kinh doanh Xăng RON 95 - V từ ngày 14/12 tại một số cửa hàng xăng dầu trực thuộc và dần dần bao phủ toàn bộ hệ thống 75 cửa hàng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận trước 01/01/2022, thay thế cho mặt hàng Xăng RON 95 khí thải mức 4 đang kinh doanh.

[Quảng cáo]

Thanh An