Phát triển năng lượng tái tạo gắn với giải pháp truyền tải, tích trữ thông minh

Ngày 6/4/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ông In Sub Jung - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Hanwha (Hàn Quốc) về phát triển các dự án năng lượng tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông In Sub Jung - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Hanwha cho biết, Tập đoàn Hanwha là doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực và luôn đứng trong nhóm các doanh nghiệp mạnh của Hàn Quốc cũng như có tên trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới. 

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, Tập đoàn Hanwha đã đầu tư nhà máy điện mặt trời Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) với công suất 100 MW và đưa vào vận hành từ tháng 6/2019. Đầu năm 2022, liên doanh gồm các đơn vị Hanwha, KoGas, KOSPO của Hàn Quốc và Tập đoàn T&T của Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, giai đoạn 1 với công suất 1.500MW tại tỉnh Quảng Trị.

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Hanwha In Sub Jung
Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Hanwha In Sub Jung

Theo ông In Sub Jung, Tập đoàn Hanwha luôn hết sức nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội khi tham gia đầu tư và bước đầu đã khẳng định vai trò của mình trong việc phát triển các dự án năng lượng và đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Cùng với việc sử dụng nhiên liệu LNG sạch, các dự án của Tập đoàn sẽ góp phần giảm thiểu những tác động ảnh hưởng đến môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm các tiêu chí về môi trường theo các cam kết của Việt Nam tại COP26. 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Năng lượng Hanwha

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, với tuyên bố của Thủ tướng tại COP26, Việt Nam sẽ cam kết thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” - Net Zero vào năm 2050, đây là một thách thức vô cùng lớn. Đã có rất nhiều tập đoàn, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đến tìm hiểu về quan điểm và lộ trình của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo. 

Theo Bộ trưởng, Việt Nam đã và đang tích trong việc quy hoạch điện theo hướng giảm nhiệt điện, tăng năng lượng tái tạo và phát triển hợp lý điện khí. Tuy nhiên, thủy điện hiện hết dư địa còn điện khí thì không thể phát triển quá nóng, vì thế Việt Nam cần đầu tư phát triển thêm năng lượng tái tạo từ mặt trời, gió, sóng biển để bảo đảm cân đối và duy trì hệ thống các nguồn điện.

Sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo trong thời gian qua đã góp phần giảm đáng kể giá thành điện năng. Cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ giúp cho doanh nghiệp sử dụng điện tiếp cận được nguồn điện rẻ. Việc mua bán điện trực tiếp cũng giúp giảm sức ép lên hệ thống truyền tải quốc gia và hệ thống lưới điện. Do vậy, nếu Tập đoàn Hanwha vừa sản xuất năng lượng tái tạo vừa sản xuất điện nền ổn định có thể hòa hai nguồn điện đó để bán trực tiếp cho doanh nghiệp thì Chính phủ Việt Nam sẽ đồng tình và ủng hộ. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng cho biết, trong bối cảnh khai thác tối đa tiềm năng về năng lượng tái tạo, việc phát triển hệ thống truyền tải, lưới điện thông minh hay sản xuất thiết bị tích trữ điện và năng lượng sạch như công thức mà Tập đoàn Hanwha đã làm là rất cần thiết. 

Theo Bộ trưởng, tiềm năng về năng lượng ở Việt Nam hiện rất lớn nhưng phụ tải thấp, nên bài toán đặt ra ở đây là làm sao để truyền tải được điện năng đến những nơi có phụ tải cao. Để làm được điều đó cần nhiều giải pháp như lưới điện thông minh, sử dụng năng lượng tại chỗ để điều chế hydrogen và amoniac xanh. 

Thời gian qua, nguồn khí tự nhiên cũng như khí hóa lỏng có nhiều biến động về giá, chủ trương của Việt Nam là khai thác và sử dụng hiệu quả trữ lượng khí tự nhiên có sẵn. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đồng tình với Tập đoàn Hanwha trong việc phải đa dạng hóa và làm chủ nguồn cung về khí thì mới có thể phát triển ổn định điện khí tại Việt Nam. 

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn Hanwha sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc tư vấn hình thành phát triển năng lượng tái tạo; Hỗ trợ tạo điều kiện, cử các chuyên gia về Việt Nam để đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho những người làm chính sách, làm chuyên môn hiểu sâu hơn về lĩnh vực năng lượng tái tạo. 

Thy Thảo