PVEP: 11 năm liên tiếp hoàn thành chỉ tiêu khai thác Dầu khí

Ngày 31/12, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) sẽ hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu năm 2020 với 2,68 triệu tấn phần PVEP, qua đó chính thức hoàn thành tất cả các chỉ tiêu khai thác dầu khí được giao

Trước đó, PVEP đã về đích sớm 2 chỉ tiêu khí xuất bán khi hoàn thành 1.115 triệu m3 khí bán vào lúc 1h ngày 25/12/2020 và chỉ tiêu khai thác dầu trong nước khi hoàn thành 2,20 triệu tấn dầu vào lúc 5h ngày 25/12/2020. Đến 11h ngày 30/12, PVEP đã hoàn thành chỉ tiêu tổng sản lượng khai thác quy dầu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao năm 2020 với 3,80 triệu tấn phần PVEP.

Kết thúc năm 2020, PVEP sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu khai thác được Petrovietnam giao. Cụ thể, khai thác dầu đạt 2,68 triệu tấn (toàn đề án: 5,73 triệu tấn), đạt ~100% kế hoạch; Khí xuất đạt 1.135 triệu m3 (toàn đề án: 2.415 triệu m3), đạt 102% kế hoạch; Tổng quy dầu đạt 3,81 triệu tấn (toàn đề án: 8,14 triệu tấn), đạt 100,3% kế hoạch.

PVEP thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế và ngành công nghiệp dầu khí thế giới chịu tác động nặng nề, sâu rộng bởi đại dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó các bất cập của PVEP chưa được tháo gỡ như nguồn vốn để triển khai hoạt động thăm dò khai thác, các rủi ro trong quá khứ phải xử lý còn lớn, một số dự án lớn đã điều chỉnh giãn tiến độ, cơ hội phù hợp để đầu tư ở trong và ngoài nước rất ít ỏi.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng
Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng

Nhận thức được ảnh hưởng to lớn của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sốc đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ chương trình hành động của Petrovietnam, PVEP đã cùng với người điều hành tại các dự án xây dựng các kịch bản và phương án ứng phó phù hợp; chủ động, kịp thời triển khai các nhóm giải pháp tổng thể gồm tiết giảm chi phí - giảm giá thành khai thác; điều chỉnh/giãn tiến độ đầu tư; các giải pháp tài chính để đảm bảo sự tồn tại và duy trì hoạt động của các dự án một cách tối ưu nhất.

PVEP đã chủ động điều chỉnh, triển khai kế hoạch ứng phó với tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm, đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Tối ưu đầu tư Capex: 5.200 tỷ đồng; Tối ưu chi phí vận hành Opex: 1.600 tỷ đồng; Đàm phán giảm giá dịch vụ khoảng 13,15 triệu USD; Tiết giảm chi phí lãi vay: 66 tỷ đồng; Tối ưu, tiết giảm chi phí quản lý: 97 tỷ đồng.

Với những giải pháp ứng phó kịp, thời hiệu quả, cùng sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, PVEP đã duy trì ổn định, an toàn hoạt động khai thác dầu khí và đã hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu khai thác dầu khí năm, đánh dầu năm thứ 11 liên tiếp PVEP hoàn thành kế hoạch khai thác dầu khí. Đây cũng là tiền đề để PVEP tiếp tục vượt khó, bứt phá hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2021.

PV